19-6-2020

Kabinet investeert in de bouwsector tijdens de coronacrisis

Omdat het woningtekort groot is en de bouw een belangrijke economische pijler, neemt het kabinet maatregelen om de bouw door te laten bouwen tijdens de coronacrisis. Wij zetten op een rijtje welke investeringen er gedaan worden.

"Mensen moeten nu en ook na de crisis een betaalbare woning kunnen vinden", zegt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. "We moeten lering trekken uit de vorige crisis waarbij de bouwsector heel hard getroffen werd en lang nodig had om de bouwproductie weer op peil te krijgen. Daarom kom ik nu met al met maatregelen voor 2020.”


Investeringsimpuls

Bestaande plannen of trajecten van de overheid moeten kunnen doorgaan of naar voren gehaald worden. Hiervoor wordt een investeringsimpuls van 50 miljoen euro vanuit het Rijk gegeven. 

Ook moeten belemmeringen bij procedures in de bouw zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarom wordt 20 miljoen euro beschikbaar gesteld om gemeenten extra te ondersteunen bij vergunningsverlening en andere procedures. 


Verduurzaming

Daarnaast is het stimuleren van verduurzaming een belangrijke pijler. Zo wordt gestimuleerd om renovatie en onderhoud van gebouwen en woningen te koppelen aan verduurzaming en energiebesparende maatregelen.

Ook is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH-regeling) voor de rest van het jaar verruimd en worden 30% van de kosten voor isolatie vergoed in plaats van 20%.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, die eens in de twee weken verstuurd wordt.