26-05-2020

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kort- en langlopende rente

Het coronavirus houdt de maatschappij in zijn greep. Het openbare leven ligt grotendeels plat en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de economie. Doordat mensen niet naar hun werk kunnen komen en de toevoer van leveranties stagneert, hapert de productie. Tegelijkertijd daalt de consumptie. Deze combinatie van productie- en vraaguitval duwt de economische activiteit omlaag. De meeste economen houden er rekening mee dat de economie zal krimpen.


Het kan even duren voordat de economie weer opveert. Ten eerste vergt het tijd voordat alle voorzorgsmaatregelen zijn teruggedraaid. Ten tweede bestaat het gevaar dat het aantal besmettingen op enig moment weer oplaait en dat de voorzorgsmaatregelen weer moeten worden aangescherpt. Ten derde blijft het wachten op een vaccin of een geneesmiddel. Ten vierde zal het lastig zijn de productie weer op gang te krijgen wanneer toeleveranciers en afnemers failliet zijn gegaan.

Overheden proberen het leed zoveel mogelijk te verzachten. Zij trekken veel geld uit om bedrijven overeind te houden en om degenen die hun baan verliezen, financieel te ondersteunen. Door deze ondersteuning lopen de begrotingstekorten op en stijgen de overheidsschulden. Met oog op de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, verlangen beleggers een hogere rentevergoeding. Aanvankelijk steeg de rente op overheidsobligaties snel, maar inmiddels is aan die stijging een eind gekomen.

Dat de overheidsrente niet langer stijgt, is te danken aan de centrale banken. Die kopen op grote schaal schuldpapier op. Zo pompen zij geld in de economie in de hoop de bestedingen te stimuleren en te voorkomen dat de inflatie te ver wegzakt. Hun steunaankopen geven beleggers enig vertrouwen. Dit vertrouwen is onder meer terug te zien in de hogere aandelenkoersen, een teken dat bedrijven makkelijker aan geld kunnen komen. Ook banken hebben minder moeite met geld aantrekken om bijvoorbeeld hypotheken te verstrekken.

Als dit zo blijft, komt er mogelijk binnenkort al een eind aan de recente stijging van de hypotheekrente. Hier horen wel twee kanttekeningen bij: 1) Bij een ernstige verslechtering van de arbeidsmarkt zullen de kredietrisico’s toenemen en zullen hypotheekverstrekkers een hogere hypotheekrente verlangen; 2) Duitse rechters hebben de Europese Centrale Bank (ECB) gemaand om haar obligatieaankoopbeleid te verantwoorden. In het slechtste geval moet de ECB de steunaankopen die zij namens de Bundesbank heeft verricht, terugdraaien. Een rentestijging is dan waarschijnlijk. In het beste geval volgt slechts juridisch geharrewar.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.

 

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward