27-10-2020

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kort- en langlopende rente

• Korte rente: stabilisatie
• Lange rente: mogelijk lager

Het coronavirus houdt de wereldeconomie in zijn greep. De voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen hebben verstrekkende gevolgen. Doordat mensen minder makkelijk naar hun werk kunnen komen en de toevoer van leveranties stagneert (iets wat vooral tijdens de eerste besmettingsgolf speelde), hapert de productie. Tegelijkertijd staat door alle maatregelen en de angst voor besmetting ook de consumptie onder druk. Deze combinatie van productie- en vraaguitval duwt de activiteit omlaag.

Het kan nog wel even duren voordat de economie is hersteld. Ten eerste vergt het tijd voordat alle voorzorgsmaatregelen zijn teruggedraaid. Ten tweede bestaat het gevaar dat de voorzorgsmaatregelen worden aangescherpt als het aantal besmettingen oplaait, zoals nu in Nederland gebeurt. Ten derde zal het lastig zijn om de productie op gang te krijgen wanneer toeleveranciers en afnemers failliet gaan. Ten vierde blijft het wachten op een vaccin of een geneesmiddel en angst voor besmetting achter de rug is.

Overheden proberen het leed zoveel mogelijk te verzachten. Zij trekken veel geld uit om bedrijven overeind te houden en om degenen die hun baan verliezen, te ondersteunen. Door alle extra uitgaven lopen de begrotingstekorten op en stijgen de overheidsschulden. Met het oog op de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, verlangden beleggers aan het begin van de crisis een hogere rentevergoeding. De rente op overheidsleningen -een goede graadmeter voor de hypotheekrente- steeg.

Maar inmiddels is aan de stijging van de rente op overheidsleningen een eind gekomen en is de rente op overheidsleningen weer gedaald. Dit is deels te danken aan de bereidheid van Europese lidstaten elkaar te ondersteunen. Na een marathonoverleg zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met een pandemieherstelfonds van EUR 750 mld, waarvan de uitkeringen gekoppeld zijn aan structurele hervormingen. Het akkoord vergroot het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Europese Unie.

Wat de rente op overheidsleningen verder naar beneden duwt, is het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die pompt op grote schaal geld in de economie door schuldpapier op te kopen. Zo probeert de ECB de bestedingen te stimuleren en te voorkomen dat de inflatie verder afneemt. In september daalden de prijzen met 0,3% ten opzichte van september vorig jaar, terwijl de ECB een inflatie nastreeft van 2% op lange termijn. Er zit dus een groot verschil tussen de nagestreefde en de feitelijke inflatie.

Met de trage loongroei en de zwakke Amerikaanse dollar, die zorgt voor lage invoerprijzen, dreigt het verschil tussen de feitelijke inflatie en de 2%-doelstelling structureel te worden, iets wat de ECB kost wat kost wil voorkomen. De ECB houdt daarom vast aan het ruime monetair beleid. Onlangs omschreef ECB-president Christine Lagarde het economisch herstel als incompleet, onzeker en ongelijk. Dit vatten wij op als een signaal dat de ECB nog meer schuldpapier wil opkopen. Wij denken dat de ECB in december het opkoopprogramma met EUR 500 mld verhoogt. Het vooruitzicht van een langdurig zeer ruim monetair beleid zorgt voor rust op financiële markten.

Dankzij deze rust kunnen banken makkelijker en goedkoper aan geld komen. Ook toezichthouders helpen de kredietverlening op peil te houden. Zij staan toe dat banken tijdelijk lagere kapitaalbuffers aanhouden, zodat er meer geld beschikbaar is voor krediet en de hypotheekrente laag blijft. Hier staat tegenover dat de werkloosheid stijgt en meer huishoudens moeite krijgen hun betalingsverplichtingen na te komen. Banken scherpen uit voorzorg hun kredietvoorwaarden al aan, wat de hypotheekrente licht omhoog duwt.

Wij denken dat de rente op hypotheekleningen, zowel die met een korte als met een lange rentevaste looptijd, laag zal blijven. Als de rust op financiële markten aanhoudt, is een verdere, bescheiden rentedaling voor langlopende leningen zelfs mogelijk. Eén potentiële spelbreker is gelukkig uit beeld. Het akkoord over het herstelfonds en de begroting geeft vertrouwen in de Europese samenwerking. Met de dreiging van een harde brexit, de handelsspanningen tussen VS en China, de presidentsverkiezingen in de VS en last but not least het coronavirus is de rust echter niet gegarandeerd.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward