21-07-2020

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kort- en langlopende rente

• Korte rente: stabilisatie
• Lange rente: stabilisatie

Het coronavirus houdt de wereldeconomie in zijn greep. De voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen hebben verstrekkende gevolgen. Doordat mensen minder makkelijk naar hun werk kunnen komen en de toevoer van leveranties stagneert, hapert de productie. Tegelijkertijd staat ook de consumptie door alle maatregelen onder druk. Deze combinatie van productie- en vraaguitval duwt de activiteit omlaag. Ook de Nederlandse economie zal dit jaar krimpen. Wij houden rekening met een krimp van bijna 6%.

Ondanks recente versoepelingen kan het wel even duren voordat de economie weer is hersteld. Ten eerste vergt het tijd voordat alle voorzorgsmaatregelen zijn teruggedraaid. Ten tweede bestaat het gevaar dat het aantal besmettingen op enig moment weer oplaait en dat de voorzorgsmaatregelen weer moeten worden aangescherpt. Ten derde zal het lastig zijn de productie weer op gang te krijgen wanneer toeleveranciers en afnemers failliet zijn gegaan. Ten vierde blijft het wachten op een vaccin of een geneesmiddel.

Overheden proberen het leed zoveel mogelijk te verzachten. Zij trekken veel geld uit om bedrijven overeind te houden en om degenen die hun baan verliezen, te ondersteunen. Door alle extra uitgaven lopen de begrotingstekorten op en stijgen de overheidsschulden. Met oog op de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, verlangen beleggers een hogere rentevergoeding. In het begin van de crisis steeg de rente op overheidsobligaties, wat een goede graadmeter is voor de hypotheekrente.

Maar inmiddels is aan de stijging van de rente op overheidsleningen een eind gekomen. Dit is deels te danken aan de bereidheid van Europese lidstaten elkaar te ondersteunen. Na een marathonoverleg zijn de regeringsleiders akkoord gegaan met een pandemieherstelfonds van EUR 750 mld, dat deels bestaat uit leningen en deels uit subsidies. De uitkeringen van dit fonds zijn gekoppeld aan structurele hervormingen en de handhaving van de rechtstaat. Het akkoord vergroot het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de Europese Unie.

Wat de rente verder laag houdt, is het beleid van centrale banken. Die verlaagden hun officiële rentetarieven en pompen geld in de economie door op grote schaal schuldpapier op te kopen. Zo proberen zij de bestedingen te stimuleren en te voorkomen dat de inflatie te ver daalt. In juni steeg het prijspeil nog maar met 0,3% jaar-op-jaar, terwijl de ECB op lange termijn een inflatie van 2% nastreeft. Dankzij de maatregelen van de centrale banken is er rust op financiële markten en kunnen banken makkelijker aan geld komen voor hypotheken.

Daarnaast steken ook toezichthouders een helpende hand toe. Om de kredietverlening op gang te houden staan zij banken toe tijdelijk iets lagere buffers aan te houden, zodat er meer geld beschikbaar is voor krediet. Dit helpt de rente laag te houden. Hier staat tegenover dat de werkloosheid oploopt en dat de inkomens onder druk staan. Omdat huishoudens meer moeite krijgen om hun betalingsverplichtingen na te komen, scherpen banken hun kredietvoorwaarden aan, wat de rente omhoog duwt.

Wij denken dat de rente op hypotheekleningen, zowel die met een korte als met een lange rentevastlooptijd, per saldo stabiel zal blijven. Daarvoor is wel rust nodig op financiële markten. Twee mogelijke spelbrekers zijn gelukkig uit beeld: 1) Het akkoord over het herstelfonds geeft vertrouwen in de Europese samenwerking; 2) Het risico dat de ECB haar opkoopbeleid moet terugdraaien, is afgenomen omdat de ECB volgens het Duits parlement zich voldoende daarvoor heeft verantwoord. Met de brexit en de handelsspanningen tussen VS en China is rust echter nog niet gegarandeerd.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Dimitry Fleming.

 

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward