Actueel Nieuws

De plannen van het nieuwe kabinet om de wooncrisis op te lossen

Het is één van de grootste uitdagingen voor het nieuwe kabinet: de problemen op de woningmarkt aanpakken. Wij zetten de plannen uit het coalitieakkoord voor je op een rij.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update: 17-12-2021

Bouwen, bouwen, bouwen

De bouw van nieuwe woningen moet versneld worden tot rond de 100.000 woningen per jaar. Ten minste twee derde van deze woningen moet een betaalbare huur- of koopwoning (tot € 325.000) worden. Of dit ook echt gaat lukken, wordt nog wel spannend: er is een flink tekort aan personeel om snel woningen te kunnen bouwen.


Verhuurderheffing afgeschaft

De verhuurderheffing, een belasting op sociale huurwoningen, wordt afgeschaft. Dit moet ervoor zorgen dat woningcorporaties worden gestimuleerd om meer woningen te bouwen.

Tijdelijke woningen in bijv. kantoren

Om de acute woningnood onder studenten en statushouders op te lossen, moeten er jaarlijks ongeveer 30.000 woningen bijkomen. De helft hiervan zal gebouwd worden, de andere helft wordt gecreëerd door bijvoorbeeld lege kantoorpanden om te bouwen. 


Actuele studieschuld wordt bepalend

De actuele stand van de studieschuld zal bepalend worden bij het berekenen van de maximale hypotheek. Op dit moment wordt er nog gerekend met de oorspronkelijke studieschuld. Met de nieuwe maatregel zullen starters met een studieschuld meer hypotheek kunnen krijgen.


Jubelton afgeschaft

De belastingvrije schenking tot € 105.302 die gebruikt moet worden voor een eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, zal worden afgeschaft. Het doel hiervan is om starters een meer gelijke kans te geven op een woning en om hoge prijsopdrijving tegen te gaan.   


Minister van wonen

Om al deze zaken in goede banen te gaan leiden, zal er een speciale woonminister worden aangesteld: een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Er zijn al eerder ministers geweest met dit takenpakket, maar sinds 2010 vielen deze taken onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door opnieuw een minister VRO aan te stellen, hoopt het kabinet dat o.a. de besluitvorming over bouwlocaties sneller zal gaan verlopen.