19-01-2021

Renteverwachtingen van onze expert Dimitry Fleming

Dimitry Fleming | Econoom Economisch Bureau | ING

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribortarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Deze euribortarieven liggen al heel lang op zeer lage (en negatieve) niveaus. Dit komt vooral door het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat beleid is al geruime tijd ongekend ruim. Zo staat de beleidsrente van de ECB (de refi) al geruime tijd op 0%. De depositorente is zelfs -0,5%. Dit betekent dat banken moeten betalen voor overtollige (digitale) gelden die ze bij de ECB stallen.

De ECB houdt de rentes zo laag om de economie te stimuleren. Sterkere economische groei zou namelijk helpen de inflatie blijvend richting de ECB-doelstelling van ‘onder, maar dichtbij 2%’ te krijgen. In plaats van groei heeft de economie echter nu te kampen met de gevolgen van een nieuwe golf van coronavirusbesmettingen. In december gaf de ECB daarom aan van plan te zijn tot zeker de lente van 2022 door te gaan met de huidige stimuleringsmaatregelen. De hoop is dat tegen die tijd, geholpen door de vaccines, de economie herstelt.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen is de kans groot dat de variabele hypotheekrentes de komende tijd laag blijven.

Verwachtingen voor de langlopende rente

De tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd zijn de afgelopen kwartalen naar zeer lage niveaus gedaald. Dat komt voor een belangrijk deel doordat de kapitaalmarktrentes naar historisch lage niveaus zijn gedaald. Daarnaast is de concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt zeer groot.

Het lijkt erop dat de kapitaalmarktrentes een bodem hebben bereikt. Overheden lenen momenteel heel veel geld op de kapitaalmarkt om economieën te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De grote vraag naar geld zorgt voor opwaartse druk op de kapitaalmarktrentes. Wat de stijging remt, is dat Europese lidstaten hebben gezegd bereid te zijn elkaar te helpen. Dat geeft beleggers vertrouwen. Verder wordt monetair ook heel veel uit de kast gehaald. Zo koopt de Europese Centrale Bank via het opkoopprogramma tegen de coronacrisis (PEPP) voor honderden miljarden aan obligaties op in de markt. In december maakte ECB-president Lagarde bekend hiermee tot in 2022 door te gaan, om daarmee de kapitaalmarktrentes laag te houden.

De afgelopen weken zijn de kapitaalmarktrentes per saldo amper veranderd. De concurrentie op de hypotheekmarkt is nog altijd groot. Gegeven deze marktontwikkelingen is de kans groot dat de hypotheektarieven de komende tijd stabiel laag blijven.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward