13-4-2021

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kort- en langlopende rente

• Korte rente: stabilisatie
• Lange rente: stabilisatie

De mondiale economie zal dit jaar naar verwachting een herstel laten zien. Het aantal mensen dat gevaccineerd is, neemt toe. Hierdoor verbetert de immuniteit en kunnen overheden voorbereidingen treffen om de contactbeperkende maatregelen los te laten en de economie geleidelijk te openen. Zodra consumenten weer geld kunnen uitgeven, zal de activiteit aantrekken.

Overheden proberen hun economieën extra aan te zwengelen. Stimuleringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis. Vooral in de Verenigde Staten zijn er grootse plannen. Na een eerder steunpakket van USD 900 mld voert de Amerikaanse regering nog een steunpakket door van USD 1.900 mld.

Op financiële markten heersen echter twijfels. Beleggers denken dat consumenten die tijdens de lockdown weinig konden besteden en noodgedwongen spaarden, hun opgepotte geld alsnog zullen uitgeven. Als dat gebeurt, leidt het plan van de Amerikaanse regering mogelijk tot een te sterke vraagstijging, dusdanig sterk dat de inflatie oploopt. Beleggers willen daar compensatie voor en verlangen alvast een hogere rente.

De rentestijging dient zich reeds aan. Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, is opgelopen van -0,5% eind december naar -0,2% nu. Dat komt echter nog niet in de buurt van de stijging in de Verenigde Staten. Daar is de 10-jaars overheidsrente in dezelfde periode opliep van 0,9% naar 1,7%.

De rentestijging wordt gevoed door de inflatie. In de eurozone schoot de inflatie omhoog van -0,3% jaar-op-jaar in december naar 1,3% jaar-op-jaar in maart. Dat is nog ruim onder het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar als de stijging in dit tempo doorzet, komt de 2% snel in het zicht. In dat geval moet de ECB ingrijpen en de rentetarieven verhogen.

Wij denken echter niet dat het zo ver zal komen. Volgens ons is de inflatiestijging slechts van tijdelijke aard. De inflatiestijging vloeit namelijk voort uit de hogere energieprijzen, de door tekorten aan zeecontainers en vrachtschepen gestegen transportkosten, het gebrek aan capaciteit bij de productie van computerchips en de beslissing van Duitsland om de eerdere btw-verlaging terug te draaien.

Zodra het effect van deze tijdelijke prijsopdrijvende factoren wegebt, zal de inflatie weer afzwakken. Structurele factoren zoals de ruime arbeidsmarkt, die een rem zet op de lonen, en de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven, die de verleiding van prijsverhogingen indamt, zullen weer de overhand krijgen. Wij houden er dan ook rekening mee dat de inflatie volgend jaar weer terugvalt.

De ECB ziet evenmin de noodzaak van de inflatie beteugelen. Integendeel, in plaats van de rente te verhogen, haar traditionele wapen tegen inflatie, probeert zij juist de rentestijging in te tomen. Omdat een hogere rente het prille economische herstel in de kiem kan smoren, besloot de ECB maandelijks nog meer schuldtitels op te kopen en nog langer daarmee door te gaan dan zij eerder suggereerde.

Aangezien de ECB haar officiële rentetarieven voorlopig ongewijzigd laat, blijft de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd laag. In verband met de steunaankopen van de ECB geldt dat ook voor de rente op hypotheekleningen met een lange looptijd. Wat de rente verder laag houdt, is de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Verstrekkers willen zich niet uit de markt prijzen en zijn erg terughoudend met de tarieven verhogen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward