20-7-2021

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kort- en langlopende rente

• Korte rente: stabilisatie
• Lange rente: stabilisatie

Vertrouwensindicatoren wijzen op een sterk herstel van de mondiale economie dit jaar. Het aantal mensen dat gevaccineerd is, neemt toe. Hierdoor verbetert de immuniteit en kunnen overheden voorbereidingen treffen om de contactbeperkende maatregelen los te laten en de economie geleidelijk te openen. Wanneer consumenten weer geld kunnen uitgeven, trekt de activiteit aan.

Overheden proberen de economie extra aan te zwengelen. Stimuleringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis. In combinatie met extra uitgaven van consumenten die tijdens de lockdowns veel spaargeld hebben opgepot, zorgt dit voor een flinke vraagstijging. Daarmee groeit de kans op en hogere inflatie.

In de eurozone is de inflatie al opgelopen van min 0,3% jaar-op-jaar in december naar plus 1,9% jaar-op-jaar in juni. Daarmee zit de inflatie dichtbij het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Normaal gesproken is dit voor de ECB een signaal dat zij het monetair beleid moet verkrappen om een verdere inflatiestijging te voorkomen. Wij denken echter niet dat het zo ver zal komen.

Volgens ons is de inflatiestijging slechts van tijdelijke aard. Behalve uit een hogere vraag vloeit de inflatiestijging namelijk ook voort uit de hogere energieprijzen, de door tekorten aan zeecontainers en vrachtschepen gestegen transportkosten, het gebrek aan capaciteit bij de productie van computerchips, de beslissing van Duitsland om de eerdere btw-verlaging terug te draaien en andere met corona verband houdende factoren.

Zodra het kortstondige effect van deze prijsopdrijvende factoren verdwijnt, zullen structurele factoren weer de overhand krijgen op de inflatieontwikkeling. Zo zet de ruime arbeidsmarkt een rem op de lonen en damt de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven de verleiding van prijsverhogingen in. Wij houden er daarom rekening mee dat de inflatie weer geleidelijk zal afzwakken.

De ECB ziet evenmin de noodzaak van de inflatie beteugelen. Integendeel, in plaats van de rente te verhogen, haar traditionele wapen tegen inflatie, probeert zij juist de rentestijging in te tomen, omdat deze het prille economische herstel in de kiem kan smoren. Zo kondigde de ECB onlangs aan maandelijks nog meer schuldtitels op te kopen. Hier komt bovenop dat zij recent besloot een grotere marge rondom de inflatiedoelstelling te hanteren, wat neerkomt op een verdere versoepeling van het beleid.

Ook beleggers raken er inmiddels van overtuigd dat de inflatie laag blijft. Eerder verlangden zij een hogere rente ter compensatie voor de inflatiestijging. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, liep op van -0,5% eind december naar +0,1% in mei. Inmiddels is de daling ingezet en staat de 10-jaarsrente op -0,3%. Wij verwachten dat deze daling doorzet en dat de 10-jaarsrente aan het eind van dit jaar op -0,4% zal staan.

Aangezien de ECB haar officiële rentetarieven voorlopig ongewijzigd laat, blijft de rente op hypotheekleningen met een korte rentevaste looptijd laag. In verband met de steunaankopen van de ECB geldt dat ook voor de rente op hypotheekleningen met een lange looptijd. De ruimte voor hypotheekrenteverhogingen is bovendien beperkt door de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers willen zich niet uit de markt prijzen en zijn erg terughoudend met hun tarieven verhogen, ook al staan hun marges onder druk.

 

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward