Actueel Nieuws

Prinsjesdag 2021: maatregelen huizenmarkt zijn onvoldoende

Vandaag wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt dat de regering eenmalig één miljard euro wil vrijmaken voor de snellere bouw van woningen. Dat is natuurlijk positief, maar in onze ogen onvoldoende om de crisis op de woningmarkt op te lossen. Uit onderzoek onder 1.100 huizenzoekers blijkt dat 2 op de 3 ondervraagden deze mening deelt.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update: 21-9-2021

De woningmarkt is al enige tijd oververhit. Betaalbare huurwoningen zijn niet beschikbaar, de hypotheekrentes dalen nog steeds en er is een groot tekort aan betaalbare koopwoningen. Hierdoor voelen acht op de tien woningzoekenden zich gedwongen om concessies te doen aan hun woonwensen, blijkt uit ons onderzoek onder 1.100 starters en doorstromers op de woningmarkt.


Zelfbewoningsplicht

Het vrijmaken van één miljard euro om de woningvoorraad te vergroten is een stap in de goede richting op lange termijn. Echter lost bouwen het tekort op korte termijn niet voldoende op om de crisis op de woningmarkt te doorbreken. Een grote meerderheid (67 procent) van de ondervraagden is het er over eens dat structurele maatregelen cruciaal zijn om een doorbraak te forceren. Een belangrijke maatregel die de huidige impasse op de woningmarkt kan doorbreken, is wat ons betreft het instellen van een zelfbewoningsplicht. Dit zorgt ervoor dat woningen niet meer opgekocht kunnen worden door beleggers, die de prijzen flink opdrijven. 

Daarnaast zijn aanvullende maatregelen nodig, zoals het ombouwen van kantoren naar woningen en het vergroten van het woningaanbod voor ouderen.