Actueel Nieuws

Wederom explosieve stijging huizenprijzen

In een jaar tijd is de gemiddelde prijs van een koopwoning met 20,1 procent gestegen. Op dit moment kost een koophuis in Nederland gemiddeld 400.000 euro. Het is maar één keer eerder voorgekomen dat de prijsstijging in een jaar tijd zo explosief steeg als nu.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update: 23-12-2021
Stijging huisjes geld

Dat was in februari 2000, toen de prijsstijging ook 20,1 procent bedroeg. Schrik niet: de gemiddelde prijs voor een koopwoning bedroeg toen nog maar 160.000 euro. Dit alles is gebleken uit de meest recente cijfers van het CBS en het Kadaster. De prijzen van nieuwbouwhuizen zijn in de berekening niet meegenomen.


Grootste stijging sinds de jaren zeventig

Sinds 1995 houdt het bureau de gegevens over de huizenprijzen maandelijks bij. Daarvoor moeten we het doen met oude cijfers die alleen per kwartaal werden bijgehouden en geregistreerd. Het meest recente jaar dat er in een kwartaal een grotere prijsstijging plaatsvond dan 20,1 procent was in 1977. Die stijging kwam toen grotendeels door het stimuleren van de overheid van het kopen van een woning. 


Ontwikkelingen door de jaren heen

De jaren daarna ging het slechter met de economie waardoor de prijzen weer daalden. In de jaren 90 vertoonden de prijzen juist weer een opleving, mede als gevolg van de opkomst van spaar- en beleggingshypotheken. Ook de afgelopen jaren zijn de gemiddelde huizenprijzen weer flink gestegen. Dat komt voor een groot deel omdat het aanbod van te koop staande huizen laag is, terwijl er wel veel mensen willen verhuizen. En daarnaast speelt de historisch lage hypotheekrente hier natuurlijk ook een belangrijke rol in. Er wordt flink tegen elkaar opgeboden bij het kopen van een huis. 


Meer woningen nodig

Het aantal verhuizingen neemt door het kleine aanbod van woningen enorm af. Zo vonden er in november 2021 maar 16.000 verhuizingen plaats en dat is een daling van 13 procent ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. Er moeten dus echt meer woningen worden bijgebouwd om het woningtekort aan te pakken vinden kenners. Bovendien moet er volgens De Nederlandsche Bank ook echt iets gedaan worden aan de fiscale voordelen voor woningeigenaren, zoals bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat de gemiddelde prijs van een huis weer langzaam gaat dalen.

ontwikkeling van de huizenprijzen in grafiekvorm arrow_forward