Blog Blog

Renteverwachtingen van onze expert Philip Bokeloh

Philip Bokeloh | Econoom Economisch Bureau | ABN AMRO Bank Philip Bokeloh is econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO, waar hij sinds 2004 werkzaam is. Hij is daar onder meer verantwoordelijk voor de analyse van de Nederlandse huizenmarkt en de ontwikkelingen op de financiële markten.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 30-5-2022

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachting voor de hypotheekrente

  • Korte rente: omhoog
  • Lange rente: stabilisatie

De inflatie in de eurozone is het afgelopen jaar fors gestegen van 1,6% in april 2021 naar 7,4% in april 2022. De stijging komt vooral door de hogere voedsel- en energieprijzen. Wanneer centrale banken het monetair beleid bepalen, laten zij de voedsel- en energieprijzen echter liever buiten beschouwing. Dit omdat deze sterk schommelen en het zicht op de inflatie op langere termijn kunnen belemmeren.

Maar ook de inflatie zonder voedsel- en energieprijzen loopt sterk op. De zogenaamde kerninflatie, die april 2021 nog 0,7% bedroeg, stond in april 2022 op 3,5%. Zo hoog dat de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede is. Haar taak is immers te zorgen voor een gematigde inflatie. De streefwaarde die zij daarbij hanteert, is 2% op langere termijn, dus ruim onder het huidige inflatieniveau.

Als de inflatie te hard oploopt, moet de ECB ingrijpen en het monetair beleid verkrappen. Dit kan zij doen door minder schuldtitels aan te kopen (een ingreep die vooral leidt tot een hogere lange rente) en vervolgens -als het schuldtitelaankoopprogramma eenmaal is stopgezet- de officiële rentetarieven voor commerciële banken te verhogen (een ingreep die vooral effect heeft op de korte rente, maar ook op de lange rente aangrijpt).

Tot voor kort was de ECB nog zeer terughoudend met beleidsaanpassingen doorvoeren, onder andere vanwege het fragiele economische herstel. Hoewel de omikronvariant minder desastreus is dan eerdere coronavarianten, blijft er onzekerheid over het verdere verloop van de pandemie, over de gevolgen daarvan voor de economie en over wat er gebeurt als steunmaatregelen van overheden zijn teruggedraaid. Hier komt de onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne nog eens bovenop.

Een andere reden voor de terughoudendheid van de ECB was dat de inflatiestijging door tijdelijke aanbodproblemen wordt veroorzaakt. Wereldwijd zijn productieketens verstoord door lockdowns en transportbelemmeringen. Sommige fabrieken draaien op halve kracht, omdat de levering van halfgeleiders hapert. Als deze tijdelijke aanbodproblemen achter de rug zijn, zal het opwaartse effect ervan op de inflatie verdwijnen en mogelijk zelfs omdraaien in een neerwaarts effect.

Verder ging de ECB ervan uit dat structurele, inflatiematigende factoren op langere termijn weer de overhand zullen krijgen. Voorbeelden daarvan zijn de ruime Europese arbeidsmarkt, die een rem zet op de lonen, en de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven, die de verleiding om de prijzen te verhogen tempert. Er zit een flink gat tussen de mogelijke en de feitelijke productie. Dit wijst er op dat bedrijven weinig prijszettingsmacht hebben en dat het gevaar van een duurzaam hoge inflatie beperkt is.

Recent is de ECB echter van mening veranderd. De inflatie dreigt namelijk nog verder op te lopen doordat ingevoerde goederen en diensten duurder worden vanwege de lagere wisselkoers van de euro. De euro daalt ten opzichte van de dollar doordat de Amerikaanse centrale bank haar obligatieprogramma heeft beëindigd en haar officiële rentetarieven sterk heeft verhoogd in verband met de krappe arbeidsmarkt en de rentetarieven nog verder wil verhogen. Dit stuwt de dollar omhoog.

Nog meer zorgen maakt de ECB zich over de stijgende inflatieverwachtingen bij Europese bedrijven en gezinnen. Als die te ver boven de 2%-doelstelling komen te liggen, kan dit een self-fulfilling prophecy worden. Om erger te voorkomen en de toename van de inflatieverwachtingen in de kiem te smoren, is de ECB opgeschoven naar een minder ruime beleidskoers. Zij wil stoppen met obligaties aankopen en de officiële rentetarieven verhogen.

ECB-president Christine Lagarde hint erop dat het depositotarief, het belangrijke officiële rentetarief van de ECB, naar boven zal worden bijgesteld van -0,5% nu naar 0% in september. De ECB zou zij het tarief graag nog verder willen verhogen, maar volgens ons zal zij daar geen kans voor krijgen. Onder de huidige omstandigheden kunnen extra verhogingen de economie namelijk in een recessie duwen. Wanneer de conjunctuurindicatoren verder verslechteren zal het recessiegevaar een zwaarder gewicht krijgen in het ECB-beleid. Wij gaan er daarom van uit dat de depositorente dit en komend jaar op 0% blijft staan.

Op basis hiervan voorzien wij hooguit een lichte stijging van de korte hypotheekrente. Verder denken wij dat er een eind komt aan de sterke stijging van de lange hypotheekrente. Een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente is de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen. Die is in de afgelopen twaalf maanden met 130 basispunten gestegen naar 1,3%. Wij zijn van mening dat 10-jaars rente daarmee te ver is doorgeschoten en gaan ervan uit dat deze eerst zal dalen richting 1% eind dit jaar om vervolgens terug te keren naar het huidige niveau van 1,3% eind volgend jaar.

Hoewel de opwaartse druk op de lange hypotheekrente vanuit de 10-jaars staatsrente afneemt, zullen sommige hypotheekverstrekkers wellicht nog hun hypotheektarieven proberen te verhogen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten van hypotheken verstrekken namelijk gestegen door de hogere risicopremies op financiële markten. Maar veel ruimte voor verdere renteverhogingen is er niet, want de concurrentie op de hypotheekmarkt is fel. Wij denken daarom dat de stijging van de lange hypotheekrente grotendeels achter de rug is.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Rachelle Rijk en Mirjam Bani.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward