Actueel Nieuws

Volledige afschaffing jubelton weer stap dichterbij: kabinet kondigt forse verlaging aan per 1 januari

Vanaf 1 januari 2023 wordt de jubelton verlaagd van 106.671 euro naar 27.231 euro. Deze aangekondigde verlaging van de belastingvrije schenking voor de aankoop van een woning is een grote stap naar de de volledige afschaffing van de jubelton per 2024, zoals bepaald in het coalitieakkoord van het kabinet.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 3 min
Laatste update: 11-3-2022
Hypotheek berekenen woning

Jubelton vergroot ongelijkheid op woningmarkt

Mensen tussen de 18 en 40 jaar mogen op dit moment een belastingvrije schenking van 106.671 euro ontvangen voor de aankoop van een woning. Deze vrijstelling staat al langer onder druk: het zou de kloof op de woningmarkt tussen starters met rijke ouders en zonder rijke ouders vergroten. Een andere kritiekpunt op de jubelton is dat het de huizenprijzen opstuwt, omdat er meer geld naar de woningmarkt vloeit.

Verlaging jubelton

De Tweede Kamer verzocht daarom het kabinet om te kijken of de jubelton al per 2023 volledig kan worden afgeschaft, een jaar eerder dan de eerder afgesproken datum in het coalitieakkoord. Het kabinet kwam tot de conclusie dat volledige afschaffing nu nog niet mogelijk is, maar een forse verlaging wel. De jubelton wordt daarom per 1 januari 2023 verlaagd naar 27.231 euro.

Jubelton gelijkgetrokken met schenkingsvrijstelling vrije besteding

De jubelton wordt gelijkgetrokken met het bedrag van de eenmalige belastingvrije schenking voor vrije besteding die een ouder aan een kind mag doen. Het kabinet laat ouders per 2023 kiezen: een belastingvrije schenking voor vrije besteding aan hun kinderen óf een belastingvrije schenking voor de aankoop van een huis. Op dit moment mogen ouders beiden schenkingen nog belastingvrij doen. 

Volgens Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, is dit een positieve ontwikkeling: “Dit is een belangrijke stap die bijdraagt aan een eerlijker speelveld onder starters en de ongelijkheid vermindert.”