Blog Blog

Renteverwachtingen van onze expert Mirjam Bani

Mirjam Bani ING Mirjam Bani | Econoom Huizenmarkt | ING Mirjam Bani is sinds 2017 werkzaam als Econoom Huizenmarkt bij de ING. Ze houdt zich hier vooral bezig met de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt. Mirjam is verantwoordelijk voor de content die ING publiceert over de Nederlandse woningmarkt, zoals hun visie en prognoses voor de woningmarkt.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 20-1-2023

Onze experts geven hun verwachtingen voor de komende periode. Bekijk in één oogopslag de verwachting voor de hypotheekrentes ook op de Rentebarometer.

Verwachtingen voor de kortlopende rente

De variabele hypotheekrentes zijn vaak gekoppeld aan marktrentes met een korte looptijd, zoals de Euribor-tarieven. Dit zijn de rentes waartegen banken onderling geld lenen. Deze Euribor-tarieven lagen jarenlang op zeer lage, en zelfs negatieve niveaus. Dit kwam vooral doordat het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) langere tijd ongekend ruim was. De ECB wilde zo de economie te stimuleren en de toen nog lage inflatie richting de ECB-doelstelling van ‘2% op de middellange termijn’ te sturen.

Sinds afgelopen juli heeft de ECB de beleidsrente (depositorente) in rap tempo met 250 basispunten verhoogd naar 2,0%. Dit is de scherpste en ‘agressiefste’ reeks van renteverhogingen sinds de oprichting van de monetaire unie. De ECB wil hiermee voorkomen dat de inflatie veel langer (zeer) hoog blijft. Hoewel de jaar-op-jaar inflatie sinds november daalt (november: 10,1%, december: 9,2%), is de inflatie nog steeds zeer hoog te noemen. Sinds 2021 liep de inflatie eerst op vanwege verstoringen aan de aanbodkant van de economie als gevolg van de coronacrisis. In 2022 voerde de oorlog in Oekraïne voert via een flinke stijging van de prijzen van olie, gas en graan de inflatiedruk verder op. De ECB is van plan de beleidsrente in 2023 verder te verhogen om de inflatie weer richting de doelstelling te krijgen.

Gegeven bovenstaande marktontwikkelingen kunnen de variabele hypotheekrentes de komende tijd verder oplopen.

Verwachtingen voor de langlopende rente

Afgelopen decennia zijn de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste looptijd naar zeer lage niveaus gedaald. Dat komt vooral doordat de kapitaalmarktrentes in die periode naar historisch lage niveaus zijn gedaald. Daarnaast zet de zeer grote concurrentie tussen geldverstrekkers op de hypotheekmarkt neerwaartse druk op de hypotheekrentes.

Sinds begin dit jaar zijn de kapitaalmarktrentes vanaf hun zeer lage niveaus flink opgeveerd. Hogere inflatieverwachtingen in het eurogebied, zeker sinds de oorlog in Oekraïne, zijn een belangrijke oorzaak. Ook is de ECB inmiddels gestopt met het (netto) opkopen van obligaties en heeft ze verdere renteverhogingen aangekondigd om de hoge inflatie tegen te gaan. Vanaf maart 2023 zal de ECB haar obligatieportefeuille met 15 miljard euro per maand afbouwen door aflopende obligaties niet meer te herfinancieren. In het kielzog van de kapitaalmarktrentes zijn de tarieven van hypotheken met een lange rentevaste de afgelopen maanden mee omhooggegaan.

De recent verslechterde groeivooruitzichten voor de economie remmen de stijging van de kapitaalmarktrentes af. Dit vergroot de kans dat de lange rentes komende tijd iets zullen afnemen.

Meer renteverwachtingen

Lees ook de verwachtingen voor de rentestanden van onze andere experts: Philip Bokeloh en Rachelle Rijk.

Actuele rentestanden per e-mail ontvangen?

Neem een gratis rentestandenabonnement. Je ontvangt wekelijks per e-mail een overzicht van de actuele rentestanden met daarbij de Rentebarometer, waarop je direct de trends en prognoses voor de rentestanden kan aflezen. Gebruik de actuele hypotheekrente als achtergrondinformatie bij het afsluiten van je hypotheek, of om te checken of je bestaande hypotheek nog wel up-to-date is. 

Aanmelden arrow_forward