Aantal hypotheekaanvragen voor aankoop woning extreem gedaald

Bijna helft hypotheekaanvragen bestemd voor oversluiten of verbouwing

In het tweede kwartaal van 2021 is het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning met maar liefst 22 procent gedaald in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Hoewel deze scherpe daling deels te verklaren is door de historische piek die de coronacrisis tijdelijk veroorzaakte, zijn er ten opzichte van tweede kwartaal van 2019 óók minder hypotheken voor woningaankoop aangevraagd (-7 procent), blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Dat wijst erop dat de woningmarkt steeds meer verzadigd raakt. Hoewel de vraag naar huizen onverminderd hoog is, bevindt het aantal transacties zich op een dieptepunt. Bijna de helft van de hypotheekaanvragen is op dit moment afkomstig van huizenbezitters die hun hypotheek willen oversluiten (27 procent) of hun woning willen verbeteren, bijvoorbeeld door te verbouwen of verduurzamen (19 procent).

Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker is sinds 2019 directievoorzitter van De Hypothekers Associatie. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 10 min
Laatste update: 1-7-2021

Het totaal aantal hypotheekaanvragen is in het tweede kwartaal van 2021 nog wel 28 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019. De sterkste stijging is zichtbaar onder 55-plussers (+35 procent), die er vaak voor kiezen de hypotheek over te sluiten. Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is ten opzichte van 2019 echter gedaald, met uitzondering van jonge huizenkopers tot 35 jaar (+15 procent). Maar ook de stijging onder deze doelgroep is tot stilstand gekomen. Terwijl in 2020 nog elk kwartaal sprake was van een forse stijging van het aantal hypotheekaanvragen in de leeftijdsgroep tot 35 jaar ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, is sinds begin dit jaar een daling ingezet. Deze daling bedroeg in het tweede kwartaal maar liefst 18 procent, terwijl in dezelfde periode een jaar geleden juist sprake was van een recordstijging van 40 procent.

De huidige daling van het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning bedraagt 7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2020 is zelfs sprake van een daling van 22 procent. In het tweede kwartaal van 2019 was 71 procent van het aantal hypotheekaanvragen bestemd voor de aankoop van een woning; in het afgelopen kwartaal is dit gedaald naar 51 procent. Tegelijkertijd is een sterke stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag zichtbaar, dat sinds 2019 met 20 procent is gestegen (van 272.000 naar 326.000 euro) en ten opzichte van 2020 met 12 procent (van 292.000 naar 326.000 euro). Alles wijst er dan ook op dat de huizenmarkt oververhit is: niet eerder was sprake van zo’n enorm tekort aan betaalbare woningen. Daarnaast wordt dit jaar een gemiddelde prijsstijging van 10 procent verwacht.

Aantal oversluiters stijgt explosief

Het aantal oversluiters is sinds 2019 juist zeer sterk toegenomen (+145 procent). Op dit moment wordt ruim een kwart van de hypotheekaanvragen gedaan om de hypotheek over te sluiten. Zo is het vanwege de historisch lage hypotheekrente – onder bepaalde omstandigheden - nog steeds gunstig over te sluiten en veel huizenbezitters willen hiervan profiteren. Ondanks de lichte rentestijging van de afgelopen weken verwacht De Hypotheker – op basis van de informatie waarover zij nu beschikt – dat dit niet de opmaat is naar een structureel hogere hypotheekrente en dat de rente voorlopig stabiel blijft op het huidige lage niveau. Daarnaast is bijna één op de vijf hypotheekaanvragen afkomstig van huizenbezitters die hun woning willen verbouwen of verduurzamen. Het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering is 30 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 is zelfs sprake van een stijging van 120 procent. Vanwege de krapte op de huizenmarkt kiezen veel huizenbezitters er niet voor om te verhuizen, maar investeren zij liever in hun eigen woning.

“De behoefte aan betaalbare koopwoningen is onverminderd groot. Zo is er mede als gevolg van de coronacrisis flink gespaard en is er veel geld beschikbaar. Toch zien we dat het aantal transacties tot een dieptepunt is gedaald. Dit is slechts voor een deel verklaarbaar door de enorme, maar tijdelijke piek tijdens de coronacrisis in 2020. De explosieve daling van het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning, zelfs ten opzichte van 2019, duidt op een verzadigde markt”, vertelt Michel van den Akker, algemeen directeur van De Hypotheker. “Door de oververhitte huizenmarkt kiezen veel huizenbezitters eieren voor hun geld en gaan zij op zoek naar alternatieven. In plaats van een nieuwe woning te kopen, kiest één op de vijf huizenbezitters ervoor de eigen woning te verbouwen of verduurzamen. Vooral starters stellen daarnaast hun koopplannen uit, omdat er te weinig betaalbaar aanbod is. Alles wijst er dan ook op dat de huizenmarkt steeds meer op slot dreigt te gaan.”


Bekijk infographic arrow_forward