Aantal jonge huizenkopers tot 35 jaar daalt met 12 procent in 2021

Bijna helft starters zoekt jaar of langer naar betaalbare koopwoning

Na een korte opleving in 2020, toen het aantal jonge huizenkopers tot 35 jaar even een opwaartse lijn vertoonde, is het aantal hypotheekaanvragen onder starters voor de aankoop van een woning tot en met november van dit jaar weer gedaald (-12 procent) ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Deze daling is echter minder fors dan in andere leeftijdsgroepen, zoals huizenkopers in de leeftijd van 35 tot 55 jaar (-38 procent) en 55-plussers (-27 procent), blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Dat kan erop wijzen dat overheidsregelingen die erop zijn gericht de positie van starters op de oververhitte huizenmarkt te versterken, enig effect hebben gesorteerd. 

Menno Luiten | Commercieel Directeur Menno Luiten is sinds 2019 Commercieel Directeur bij De Hypotheker. Samen met directievoorzitter Michel van den Akker en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was hij al Commercieel Directeur bij hypotheekverstrekkers Jungo en MUNT Hypotheken.
Leestijd: 10 min
Laatste update: 17-12-2021

De sterkste daling van huizenkopers onder de 35 jaar is zichtbaar in Flevoland (-25 procent) gevolgd door Zeeland (-21 procent). De minst sterke daling doet zich voor in Zuid-Holland (-5 procent) en Noord-Holland (-10 procent), provincies waar de woningmarkt al langer op slot zit. De Hypotheker verwacht dat zich in 2022 geen grote verschuivingen voordoen op de huizenmarkt. Zo is de woningschaarste enorm en bedraagt de gemiddelde huizenprijs 419.000 euro. In 2022 stijgen de huizenprijzen naar verwachting dan ook opnieuw, al verwacht De Hypotheker dat deze stijging (+10 procent) minder fors is dan in het afgelopen jaar. 

Positie starters op huizenmarkt onverminderd moeilijk

Hoewel de daling van het aantal hypotheekaanvragen onder starters minder groot is dan in andere leeftijdsgroepen, is hun situatie niet minder uitzichtloos. Zo zijn er steeds minder betaalbare woningen beschikbaar en zijn veel starters al lange tijd op zoek naar een woning, blijkt ook uit de Startersmonitor. De eerste editie van deze monitor is kort geleden gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in samenwerking met verschillende marktpartijen, waaronder De Hypotheker. Bijna 8 op de 10 starters ervaren de huizenmarkt als ongunstig. De helft is al langer dan een jaar op zoek naar een koopwoning en 56 procent heeft zijn budget verhoogd om zijn kansen op de woningmarkt te vergroten. Dat gebeurt het meest in de grote steden en vooral bij starters die een huis in het centrum zoeken. Van hen wijkt ruim een derde uiteindelijk uit naar een andere wijk en zoekt 13 procent alsnog zijn heil buiten de stad. 

Drie op tien starters gaan ervan uit dat sprake is van oneerlijke concurrentie

Doordat de woningmarkt volledig op slot zit, blijft een grote groep starters noodgedwongen bij hun ouders wonen. Als hen wordt gevraagd waarom ze (weer) thuis wonen, zegt bijna twee derde dat ze geen passende woning kunnen vinden. De zoektocht naar een betaalbare woning duurt dan ook erg lang, zo blijkt uit de monitor. Iets minder dan de helft (48 procent) zoekt langer dan een jaar en 13 procent zelfs drie jaar of langer. Tijdens deze zoektocht vinden zij bovendien tal van obstakels op hun weg. Zo zegt 62 procent dat er te weinig geschikte koophuizen zijn. Bijna de helft zegt te worden afgetroefd door huizenkopers die ver boven de vraagprijs bieden. Daarnaast gaan 3 op de 10 jonge huizenkopers ervan uit dat er sprake is van oneerlijke concurrentie door onderhandse of contante biedingen. Verder zegt 39 procent niet eens door makelaars te worden uitgenodigd voor een bezichtiging. 

“Het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning van jonge huizenkopers onder 35 jaar is in vergelijking met andere leeftijdsgroepen minder sterk gedaald. Dit kan erop wijzen dat maatregelen die zijn ingevoerd om hen te ondersteunen hen een lichte impuls hebben gegeven. Vooral het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters en het ontmoedigen van beleggers op de huizenmarkt begin dit jaar zullen hieraan hebben bijgedragen, vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “De problemen van starters zijn echter geen verleden tijd. Met het enorme tekort van ruim 330.000 woningen en een gemiddelde vraagprijs van 419.000 is dan ook het cruciaal dat de doorstroming op de huizenmarkt op gang komt. Het nieuwe kabinet heeft in het Regeerakkoord aangekondigd fors te willen investeren in de bouw van betaalbare woningen, zodat het aanbod van starterswoningen op termijn kan groeien. Wij pleiten al geruime tijd dat een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) hiervoor de noodzakelijke stappen zal zetten en hopen dat dit nu snel gaat gebeuren.”


7 tips voor starters arrow_forward