19-9-2018

De Hypotheker verbaasd dat kabinet geen extra maatregelen voor woningmarkt treft

Capelle aan den IJssel, 19 september 2018 - Het kabinet laat kansen liggen om het realiseren van haar duurzame ambities op de woningmarkt te stimuleren. De mogelijkheden voor huizenkopers om voorzieningen te financieren, waarmee zij hun woning duurzamer of energieneutraal kunnen maken, zijn complex. Ook laat de overheid starters opnieuw in de kou staan. Starters worden het zwaarst getroffen door de oververhitte woningmarkt in combinatie met wet- en regelgeving die ongunstig voor hen uitpakt. Toch zijn in de Miljoenennota geen extra maatregelen opgenomen om hun kansen op de woningmarkt te vergroten.

In het Energieakkoord heeft het kabinet zich tot doel gesteld om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te hebben in Nederland. De Hypotheker benadrukt dat deze energietransitie - de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen - voor iedereen wel haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het lijkt er echter op dat vooral burgers een hoge rekening zullen gaan betalen als de wetgeving niet wordt aangepast. “Het kabinet heeft de ambitie om in 2050 een CO2-reductie van 80 tot 95 procent te realiseren. Om dit te bereiken, moet de energievoorziening in alle woningen zijn gebaseerd op andere energiebronnen dan aardgas. Bovendien moet een groot deel van de woningen energieneutraal zijn of een geschikt energielabel hebben”, vertelt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Hoewel dit een mooi streven is, zijn er nog veel drempels voor huizenkopers om hun woning te verduurzamen. Als zij het plaatsen van duurzame voorzieningen in hun woning willen financieren, lopen zij nu nog tegen complexe wetgeving op. Dit staat haaks op de ambitieuze doelstellingen van de overheid. Als je wilt dat huiseigenaren werk maken van verduurzaming moet je ook zorgen voor goede financieringsmogelijkheden.”

Starters vallen tussen wal en schip

In de Miljoenennota onderschrijft het kabinet dat er sprake is van een oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden zijn betaalbare woningen schaars en krijgen starters niet of nauwelijks een voet tussen de deur. Het kabinet geeft aan dat er jaarlijks minimaal 75.000 woningen gebouwd moeten worden om de woningvoorraad op peil te houden. De Hypotheker benadrukt dat dit onvoldoende is. Ook beschouwt zij het als een gemiste kans dat de regering geen extra maatregelen voor starters treft. “Veel starters kunnen geen huis kopen in verband met het beschikbare woningaanbod. Ook hebben zij vaak onvoldoende spaargeld om bijkomende kosten, zoals advies- of makelaarskosten, te betalen. Dit moeten zij uit eigen middelen betalen”, zegt De Jong. “We hebben al eerder gepleit voor maatregelen om de kansen van starters op de woningmarkt te vergroten. Juist deze groep dreigt op de woningmarkt tussen de wal en het schip te vallen en verdient een steuntje in de rug. Dit hoeft geen onverantwoorde financiële risico's met zich mee te brengen. Denk aan het stimuleren van betaalbaar bouwen, de versoepeling van de inkomenstoets wegens het inkomensperspectief of een ruimer aanbod van startersleningen.”