ECB houdt tot 2020 vast aan lage rentetarieven vanwege lage inflatie

Langlopende hypotheekrente kan volgens De Hypotheker zelfs nog gaan dalen

Vanwege de aanhoudende lage inflatie verwacht De Hypotheker dat de Europese Centrale Bank (ECB) tot begin 2020 vasthoudt aan de huidige lage rentetarieven. Hoewel de Fed, de Amerikaanse centrale bank, tot voor kort aangaf de rente te willen verhogen, is zij van koers veranderd en geeft het signaal af dat de kortlopende rente mogelijk omlaag kan. In Europa is door de aanhoudende lage rentetarieven nu weinig ruimte voor zo’n renteverlaging. Er is al enige tijd sprake van een groeivertraging. De onzekerheid over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, de Italiaanse overheidsfinanciën en een steeds grotere kans op een harde brexit remmen de economische groei. De Hypotheker verwacht hierdoor dat de kortlopende hypotheekrente voorlopig stabiel blijft. Daarnaast zal ook de langlopende hypotheekrente voorlopig op het huidige lage niveau blijven of zelfs nog kunnen dalen.

hypotheker logo met tekst redactie De Hypotheker
Leestijd: 5 min
Laatste update: 27-6-2019

De Hypotheker verwacht dat een renteverhoging op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2020 in beeld komt. “In mei bedroeg de inflatie slechts 1,2 procent. Dit is nog steeds ruim onder het niveau van 2 procent dat de ECB nastreeft. Tegelijkertijd ziet de ECB veel risico's voor de economie, zoals de brexit en handelsoorlog tussen de VS en China. Hierdoor houdt zij voorlopig vast aan de lage rentetarieven en is de ECB niet van plan de rente voor de tweede helft van volgend jaar te verhogen. De kortlopende hypotheekrente zal hierdoor voorlopig  stabiel blijven”, zegt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker. "Steeds meer beleggers denken dat de ECB opnieuw obligaties wil kopen van banken om de kredietverstrekking te stimuleren. Dit is vorig jaar structureel toegepast. Hiermee groeit de kans dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevaste periode langer laag blijft en mogelijk zelfs daalt onder druk van de grotere concurrentie op de hypotheekmarkt". 

Korte hypotheekrente stabiel

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bleef in het tweede kwartaal van 2019 vrijwel gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt 1,55 procent (2,02 procent zonder NHG). Hoewel de ECB niet verwacht dat in Europa een recessie op komst is, wacht zij af hoe de economie in de eurozone zich ontwikkelt waardoor zij zich onthoudt van maatregelen. Hierdoor zal de kortlopende rente naar verwachting stabiel blijven. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat de marktrentes waaraan de variabele hypotheekrentes vaak gekoppeld zijn, al geruime tijd erg laag zijn. Dit is een gevolg van het ruimhartige monetaire beleid dat de ECB in de afgelopen jaren heeft gevoerd om de economie in de eurozone te stimuleren. 

Langlopende rente blijft op huidige lage niveau

In het tweede kwartaal van 2019 daalden de rentetarieven voor de lange hypotheekrente ten opzichte van het kwartaal hiervoor. Het gemiddelde tarief voor de rentevaste periode van 10 jaar met NHG, bedraagt 1,73 procent (2,23 procent zonder NHG). Voor een rentevaste periode van 20 jaar is dit 2,31 procent (2,84 procent zonder NHG) en voor een lange hypotheekrente van 30 jaar 2,88 procent (3,38 procent zonder NHG). Er staat al langere tijd een rem op de groei in de eurozone. Het remmende effect wordt veroorzaakt door de teruglopende export vanwege het voortdurende handelsconflict tussen de VS en China. Dit staat een verdere groei van het bruto binnenlands product in de weg. Consumenten en bedrijven houden ook de hand op de knip door de politieke onrust elders in Europa, zoals in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Deze aanhoudende onzekerheid heeft ook effect op de langlopende hypotheekrente. Door de bescheiden groei van de koopkracht, lage inflatie en de verwachting dat de ECB zal vasthouden aan de lage rentetarieven groeit volgens De Hypotheker de kans dat de langlopende hypotheekrente voorlopig laag blijft en mogelijk zelfs zal dalen.