Forse stijging hypotheekrente heeft piek bereikt

Hypotheekrente begint af te vlakken na sterke stijging t/m april

Hoewel de hypotheekrente in de eerste vier maanden van het jaar met bijna 2 procentpunt is gestegen, begint deze stijging sinds mei duidelijk af te vlakken. Toch merken veel huizenkopers de effecten van de forse stijging die zich in de laatste maanden heeft voorgedaan, nu het bedrag dat zij maximaal kunnen lenen flink lager is dan begin dit jaar. De Hypotheker verwacht wel dat de hypotheekrente nog kan stijgen, maar veel minder sterk dan in de voorgaande maanden. Hiermee lijkt de stijging van de hypotheekrente zijn piek te hebben bereikt. Doordat de verwachte renteverhoging door de ECB al grotendeels is ingeprijsd in de marktrente, zal dit naar verwachting niet leiden tot een vergelijkbare stijging van de hypotheekrente als begin dit jaar.

Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker is sinds 2019 directievoorzitter van De Hypothekers Associatie. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 10 min
Laatste update: 27-5-2022

De maandelijkse groeipercentages van alle rentevaste periodes lagen in mei beduidend lager dan in april. Zo steeg de rente voor een 10-jaars hypotheek met NHG in april met 25 procent en in mei nog met slechts 8 procent. Ondanks deze afvlakking voelen veel huizenkopers de gevolgen van de sterke stijging in het vorige kwartaal wel degelijk in hun portemonnee. “De sterke stijging van de hypotheekrente eerder dit jaar zien huizenkopers terug in de maximale leensom bij het afsluiten van een hypotheek. Zo hebben we berekend dat een stel met een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro met een rentevaste periode van 20 jaar in januari nog bijna 385.000 kon lenen, tegen 1,94 procent. Bij de huidige rente van 3,85 procent kunnen zij nog maar 366.621 lenen, een verschil van ruim 18.000 euro. Een bedrag dat het verschil kan maken of je je droomhuis wel of niet kunt kopen”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Dit heeft uiteindelijk ook een positieve kant. Zo zal het aantal gegadigden voor een koopwoning afnemen, waardoor huizenkopers minder gedwongen zijn ver boven de vraagprijs te bieden. Dat zorgt voor afkoeling van de huizenmarkt en dat is een gezonde ontwikkeling.”

Eerste renteverhoging ECB sinds ruim een decennium op komst

Hoewel de inflatie onverminderd hoog is, wordt verwacht dat vooralsnog geen hogere inflatie in het verschiet ligt, nu de ECB overgaat tot een stringenter monetair beleid. Zo zal zij de beleidsrente naar verwachting al in juli verhogen. Tot voor kort was de ECB nog terughoudend, maar nu is zij opgeschoven naar een krappere beleidskoers en bouwt zij het opkoopprogramma van obligaties af. Van den Akker: “Doordat de verhoging van de beleidsrente al grotendeels is ingeprijsd, verwachten we geen verdere stijgingen meer te zien van de kapitaalmarktrentes, die een belangrijke graadmeter zijn voor de hypotheekrente. We verwachten dan ook dat de hypotheekrente zich zal stabiliseren. Tegelijkertijd zijn er nog veel onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraïne. Als bijvoorbeeld wordt overgegaan tot een importstop van gas en olie uit Rusland, zal de inflatie alsnog hoger uitvallen dan verwacht, waardoor de hypotheekrentes opnieuw kunnen stijgen.”

"We verwachten dat de hypotheekrente zich zal stabiliseren. Tegelijkertijd zijn er nog veel onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraïne."
Michel van den Akker, directievoorzitter De Hypotheker
Michel van den Akker

Hypotheekrentes tot mei sterk in de lift

Sinds oktober vorig jaar, toen de hypotheekrentes op hun laagste punt stonden, is de rente gaan stijgen. Met name in februari en april was sprake van flinke rentestijgingen, variërend van 23 tot 38 procent. Voor alle rentes geldt dat ze sinds januari met bijna 2 procentpunt zijn gestegen. De gemiddelde 20-jaarsrente met 100 procent marktwaarde staat op dit moment op 3,85 procent en is hiermee sterk gestegen ten opzichte van begin januari (+1,93 procent). De gemiddelde 20-jaarsrente met NHG staat nu op 3,40 procent (+1,96 procent ten opzichte van januari). De gemiddelde 30-jaarsrente met 100 procent marktwaarde is op dit moment 3,99 procent en hiermee 1,88 procent gestegen ten opzichte van januari. Met NHG bedraagt de gemiddelde 30-jaarsrente nu 3,54 procent (+1,92 procent). De gemiddelde 10-jaarsrente met 100 procent marktwaarde schoot ruim door de grens van 3 procent en staat nu op 3,41 procent (+1,90 procent). De 10-jaarsrente met NHG heeft net de grens van 3 procent gepasseerd en ligt met 3,02 procent 1,91 procent hoger dan in januari. Op het laagste punt in oktober stond deze op 1,00 procent, wat overeenkomt met een verdriedubbeling. 

Lees hier de uitgebreide renteverwachting van onze experts en bekijk een rekenvoorbeeld over de invloed van de stijgende hypotheekrente op de maximale hypotheek.