Huizenkopers grote steden zoeken massaal toevlucht tot woningmarkt in regio

Capelle aan den IJssel, 10 april 2018 - In grote en ook steeds meer middelgrote steden wordt het lastiger om een woning te kopen. Veel huizenkopers in de Randstad nemen hun toevlucht tot omliggende gemeenten in de hoop hier een betaalbare woning te vinden, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker. Hierdoor dreigt de huizenmarkt ook in deze randgemeenten op te drogen of treedt een ‘waterbedeffect’ op, waarbij de stijgende huizenprijzen het gemiddeld hypotheekbedrag in deze gemeenten omhoog stuwen. 

In alle vier de grote steden dreigt het woningaanbod op te drogen. Zo zoeken huizenkopers in Amsterdam hun heil steeds vaker in gemeenten als Edam/Volendam of Haarlemmermeer. Het aantal afgesloten hypotheken in Edam/Volendam steeg over 2017 namelijk met 21 procent en in Haarlemmermeer met 5 procent. Met als gevolg dat de woningmarkt ook in deze gebieden snel verzadigd raakt. Ook in Rotterdam wijken veel huizenkopers uit naar de randgemeenten. Dit leidt soms tot een forse stijging van het gemiddeld hypotheekbedrag, zoals in de gemeente Zuidplas: in vergelijking met 2016 zijn hier vorig jaar maar liefst 92 procent meer hypotheken afgesloten en steeg het gemiddeld hypotheekbedrag met 19 procent. Ook in Utrecht is sprake van een overspannen huizenmarkt. Ten oosten van Utrecht is vooral in kleinere gemeenten als De Bilt sprake van een sterke groei. Hier zijn 63 procent meer hypotheken afgesloten dan in 2016 en nam het gemiddeld hypotheekbedrag met 19 procent toe. De omgeving van Den Haag lijkt een bijna volledige opgedroogde woningmarkt te hebben. In zowel Den Haag als in de omringende gemeenten is in het eerste kwartaal van 2018 een daling van het aantal afgesloten hypotheken. Het waterbedeffect is ook in deze regio zichtbaar: zo zijn in Pijnacker-Nootdorp het aantal gesloten hypotheken (+7 procent) én het gemiddeld hypotheek bedrag (+ 8 procent) gestegen.

 

Grote regionale verschillen op huizenmarkt

Hoewel de Randstad te maken heeft met een overhitte huizenmarkt die zich sterk heeft uitgebreid in randgemeenten, zijn er grote geografische verschillen met de rest van Nederland. Zo zijn er voldoende kansen voor huizenkopers in Flevoland, waar de woningvoorraad sterk wordt uitgebreid door de bouw van nieuwbouwwoningen. Het aantal afgesloten hypotheken is in Flevoland vorig jaar met 5 procent gestegen. Ook in andere provincies van Nederland is een stijging van het aantal hypotheken zichtbaar. Zo lijken Drenthe (+9 procent), Friesland (+5 procent) en Noord-Brabant (+2 procent) kansrijk voor huizenkopers.

Oververhitting huizenmarkt in Randstad inmiddels een regionaal probleem

De oververhitting van de huizenmarkt in de Randstad beperkt zich niet tot de vier grote steden. “In de Randstad zien we dat de opdrogende huizenmarkt zich inmiddels uitbreidt naar de randgemeenten”, vertelt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Huizenkopers worden steeds meer gedwongen om uit te wijken naar de gemeenten rondom de Randstad. Dit geldt ook voor provincies waar er nog een relatief gezonde huizenmarkt is en er juist sprake is van een stijging van het aantal huizenverkopen. Hoewel huizenkopers provincies als Flevoland, Friesland en Drenthe lijken te ontdekken, is er een toename van nieuwbouwwoningen op locaties vlakbij steden noodzakelijk om aan de grote vraag van passende en betaalbare woningen te voldoen. Anders breidt het tekort in de toekomst zich over steeds meer delen van Nederland uit.”