Hypotheekaanvragen voor woningverbetering en oversluiten tijdens corona explosief gestegen

Aantal hypotheekaanvragen stijgt met 23 procent tijdens tweede coronajaar

Ondanks de oververhitte woningmarkt is het totale aantal hypotheekaanvragen - zeker in het tweede coronajaar (+23 procent) - flink gestegen ten opzichte van dezelfde periode vóór corona. Dit komt vooral door de explosieve stijging van het aantal aanvragen voor woningverbetering, niet alleen in het eerste coronajaar (+45 procent), maar vooral in het tweede coronajaar (+128 procent), zo blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Dit is mede ingegeven doordat veel mensen tijdens de coronacrisis thuiswerkten. Bovendien is bijna sprake van een verdubbeling (+90 procent) van het aantal aanvragen voor het oversluiten van een hypotheek in het tweede coronajaar ten opzichte van 2019. Hieruit blijkt dat de coronacrisis weinig impact heeft gehad op de huizenmarkt. Het tegendeel is zelfs het geval. Zo was niet eerder sprake van zo’n enorme woningschaarste en zijn de huizenprijzen niet zo sterk gestegen als in de afgelopen twee jaar.

Menno Luiten | Commercieel Directeur Menno Luiten is sinds 2019 Commercieel Directeur bij De Hypotheker. Samen met directievoorzitter Michel van den Akker en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was hij al Commercieel Directeur bij hypotheekverstrekkers Jungo en MUNT Hypotheken.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 18-3-2022

Gedurende de crisis 

Aan het begin van de coronacrisis was er nog veel onzekerheid over de effecten die de crisis zou hebben op de woningmarkt. Doordat de hypotheekrente vlak na het uitbreken van de pandemie aanvankelijk licht begon te stijgen, kozen veel huizenkopers eieren voor hun geld. Zo steeg het totale aantal hypotheekaanvragen in het eerste coronajaar sterk (+17 procent) in vergelijking met dezelfde periode voor corona. Hoewel de hypotheekrente vervolgens weer begon te dalen en uiteindelijk in oktober 2021 een historisch dieptepunt bereikte, zette deze trend zich óók in het tweede coronajaar voort. Er was zelfs sprake van een toename van 23 procent ten opzichte van de periode vóór corona. Dat laatste is volgens De Hypotheker vooral het gevolg van de sterke groei van het aantal huizenbezitters dat besloot de hypotheek over te sluiten of in te zetten voor een verbouwing of verduurzaming van hun woning. Door de oververhitte woningmarkt besloten veel woningbezitters niet te verhuizen, maar te investeren in de eigen woning, bijvoorbeeld door het creëren van extra (werk)ruimte. Deze behoefte nam vanwege het thuiswerken tijdens de coronacrisis toe.

“In de afgelopen twee jaar hebben we een explosieve stijging van het aantal hypotheekaanvragen gezien. Zo was sprake van een sterke groei van het aantal oversluitingen, maar spande het aantal hypotheekaanvragen voor het verbeteren van de woning vooral in het tweede coronajaar de kroon. Het aantal aanvragen voor woningverbetering is toen ruim verdubbeld ten opzichte van de periode vóór corona”, vertelt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. “Door de woningschaarste stokt de doorstroming op de huizenmarkt en hiervan zijn vooral starters de dupe. Nu in het komende jaar een gemiddelde prijsstijging van 12,5 procent wordt verwacht, de krapte op de woningmarkt nog verder toeneemt en de rente naar verwachting niet veel verder zal stijgen, zal hierin waarschijnlijk weinig verandering komen. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft bekendgemaakt harde afspraken te willen maken met provincies, gemeenten en woningcorporaties over het bouwen van bijna 900.000 huizen tot 2030, waaronder voldoende betaalbare huur- en koopwoningen. Dit is hard nodig om de woningcrisis terug te dringen, met name voor specifieke groepen als starters.”

Explosieve stijging aantal oversluiters in tweede coronajaar

In het tweede coronajaar was sprake van een flinke stijging van het aantal aanvragen voor het oversluiten van de hypotheek (+37 procent) ten opzichte van het eerste coronajaar. In vergelijking met dezelfde periode voor corona was zelfs een stijging van 90 procent zichtbaar. Ook het aantal hypotheekaanvragen voor woningverbetering steeg explosief ten opzichte van de periode vóór corona, zowel in het eerste (+45 procent) als in het tweede coronajaar (+128 procent). In het tweede coronajaar steeg het aantal aanvragen met maar liefst 58 procent ten opzichte van het eerste coronajaar. Door de zeer hoge huizenprijzen en de krapte op de woningmarkt besloten veel mensen namelijk niet te verhuizen, maar in de eigen woning te investeren.

Starters terug bij af na tijdelijke opleving

Als het gaat om het aantal hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning was in het eerste coronajaar aanvankelijk sprake van een stijging (+8 procent) ten opzichte het jaar daarvoor. Zo wilden veel huizenbezitters profiteren van de overwaarde op hun woning en boden hun huis te koop aan. Hierdoor was tijdelijk sprake van een opleving op de huizenmarkt en nam het woningaanbod licht toe. Vooral jonge huizenkopers (+26 procent) kozen er voor juist nu een hypotheek af te sluiten. Een jaar later zijn jonge huizenkopers echter weer terug bij af. Door de hoge huizenprijzen en het tekort aan betaalbare woningen is de daling onder jonge huizenkopers voor de aankoop van een woning in het tweede coronajaar ingezet: -11 procent ten opzichte van het eerste coronajaar. Onder het totale aantal huizenkopers is de daling maar liefst 19 procent. Deze afname is ook zichtbaar in het gemiddelde hypotheekbedrag. In het eerste coronajaar bedroeg dit nog 297.000 euro; inmiddels is dit opgelopen naar 330.000 euro: een stijging van maar liefst 11 procent.