Hypotheekrente sinds maanden weer licht gedaald

Gemiddelde hypotheekrente voor 20 jaar rentevast met NHG daalt voorlopig naar 1,66 procent

Terwijl de gemiddelde hypotheekrente in de vorige twee kwartalen steeds opnieuw steeg, lijkt deze rentestijging nu ten einde. Door de omvangrijke steunpakketten die overheden hebben afgekondigd om de gevolgen van de coronacrisis te beperken, lopen de begrotingstekorten op. Hoewel dit eerder zorgde voor een opwaartse druk op de rente op overheidsobligaties - een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente - lijkt aan deze rentestijging nu een einde te zijn gekomen. Dat komt deels doordat de Europese Unie naar aanleiding van de coronacrisis overeenstemming heeft bereikt over een herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarnaast het programma voor het opkopen van obligaties vastgesteld op 1.350 miljard euro en dat remt de stijging van de kapitaalmarktrentes. Deze optelsom van ontwikkelingen zorgt voor een neerwaarts effect op de hypotheekrente, verwacht De Hypotheker.

Michel van den Akker | Directievoorzitter Michel van den Akker is sinds 2019 directievoorzitter van De Hypothekers Associatie. Samen met commercieel directeur Menno Luiten en directeur Business Development Jasper Cuijten is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van De Hypotheker formule. Voor zijn aanstelling was Michel directeur bij Hypotrust en Conneqt.
Leestijd: 5 min
Laatste update: 3-9-2020
Hypotheekrente daalt vergrootglas

De historisch lage kapitaalmarktrentes en concurrentie tussen geldverstrekkers hebben de hypotheekrente in 2019 en het eerste kwartaal van 2020 naar zeer lage niveaus gedrukt. Door het uitbreken van de coronacrisis en daaruit volgende marktontwikkelingen is de hypotheekrente weer licht gestegen. Ondanks de versoepelingen van de corona-restricties en omvangrijke steunpakketten van overheden kan het nog tot 2022 duren totdat de economie zich heeft hersteld. De opwaartse druk op de rente in de afgelopen maanden was deels ingegeven door extra overheidsuitgaven om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Hierdoor liepen de overheidstekorten, die worden gefinancierd op de kapitaalmarkt, snel op en dat leidde tot een stijging van de rente op overheidsleningen. Aan deze stijging is inmiddels een einde gekomen. Zo vergroot het akkoord over het Europese herstelfonds, waarvan de uitkeringen zijn gekoppeld aan structurele hervormingen, het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de EU en dat heeft een neerwaartse invloed op de rente.

De renteontwikkeling wordt daarnaast beïnvloed door maatregelen van de centrale banken. Zij hebben hun officiële rentetarieven verlaagd en pompen geld in de economie om bestedingen te stimuleren en te voorkomen dat de inflatie verder daalt. De ECB kondigde begin juni aan 600 miljard euro extra aan obligaties op te kopen. Dat brengt het totaal op 1.350 miljard euro. Dit omvangrijke opkoopprogramma remt de stijging van kapitaalmarktrentes af en zorgt voor rust op de financiële markten. De verwachting is dat zowel de ECB als de Fed de huidige rente in stand houden. Doordat banken tijdelijk lagere buffers mogen aanhouden, is ook meer geld beschikbaar voor kredietverlening en blijft de rente naar verwachting laag. Hierdoor kunnen banken ook goedkoper aan geld voor hypotheken komen. 

Dalende hypotheekrente zet mogelijk door

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar met NHG bedraagt 1,66 procent (2,24 procent zonder NHG). Dit is de door consumenten meest gekozen rentevaste periode. Medio maart bedroeg het gemiddelde rentepercentage voor deze rentevaste periode met NHG 1,49 procent. Na een maandenlange stijging tot 1,69 procent is er sinds begin augustus sprake van een lichte daling. “Wij verwachten dat zowel de hypotheekrente met een korte als een lange looptijd per saldo licht zal dalen. In de afgelopen week is de gemiddelde hypotheekrente voor de langere rentevaste periode over de gehele linie gedaald. Op dit moment kunnen we nog niet spreken van een trendbreuk. Toch is dit niet uitgesloten, omdat meer dan vijftien geldverstrekkers in de afgelopen weken hebben aangekondigd de rentetarieven te verlagen”, benadrukt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. “Als de rust op de financiële markt terugkeert, is een verdere daling van de hypotheekrente niet uitgesloten. Dit hangt echter van veel verschillende factoren af. Het EU-akkoord over het herstelfonds en de Europese begroting geeft meer vertrouwen, maar maakt zeker nog geen einde aan de onzekerheid. Zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt, worden maatregelen in verschillende landen weer aangescherpt. Ook op macro-economisch gebied kunnen de brexit en de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China de stabiliteit in gevaar brengen.”