24-10-2017

Lagere inkomens hebben lagere leencapaciteit in 2018

Volgens De Hypotheker zijn met name starters en alleenverdieners de dupe

Capelle aan den IJssel, 24 oktober 2017 – In het vorige week verschenen Nibud-rapport Financieringslastnormen 2018 zijn de woonquotes van 2018 gepresenteerd. De woonquote is het percentage van het inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. Uit berekeningen van De Hypotheker blijkt dat met name alleenverdieners met een bruto inkomen tot 50.500 euro er in 2018 flink op achteruit gaan. Ook tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen tot 45.000 euro zien hun leencapaciteit in 2018 dalen. Tweeverdieners met een midden- of hoger inkomen blijven stabiel of kunnen volgend jaar meer lenen. Ook Vereniging Eigen Huis ondersteunt deze conclusie.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting geeft jaarlijks advies, waarop de wettelijke hypotheeknormen worden vastgesteld. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totale toetsingsinkomen, de huidige hypotheekrente en leeftijd. Volgens het rapport kunnen huizenkopers volgend jaar meer lenen voor een hypotheek, zeker met de verwachte gemiddelde loonstijging. De Hypotheker stelt echter dat dit rooskleuriger wordt geschetst dan het in werkelijkheid is en heeft berekend dat vooral voor alleenverdieners de leencapaciteit er volgend jaar op achteruit gaat, op basis van de gemiddelde NHG rente van 2%. Zo krijgt iemand met een modaal bruto jaarinkomen van 30.500 euro niet meer een maximale hypotheek van 134.091 euro, maar slechts 130.652 euro. Een verschil van 3.439 euro. Bovendien loopt dit verschil op bij hogere inkomens. Pas als een alleenverdiener meer dan 50.500 euro verdient, blijft de leencapaciteit gelijk. Voor alleenverdieners met een lager inkomen wordt het komend jaar dus lastiger om een huis te kopen.

Huishoudens met een laag inkomen minder leencapaciteit in 2018

Opvallend is ook dat samenwonenden met lagere inkomens, veelal starters en jonge stellen, er ondanks dat het tweede inkomen in 2018 iets zwaarder wordt meegeteld er ook op achteruit gaan. Een stel met een gezamenlijk jaarinkomen van 45.500 euro, kan in 2018 5.185 euro minder lenen ten opzichte van 2017. Bij samenwonenden met een middeninkomen blijft de leencapaciteit gelijk en stellen waarbij de hoofdkostwinner minimaal 40.500 euro per jaar verdient, kunnen een hogere hypotheek afsluiten. “Met name starters en alleenverdieners krijgen het in 2018 lastiger als zij een huis willen kopen. Juist de huishoudens met lagere inkomens zien de maximale leencapaciteit dalen, terwijl zij het al moeilijk hebben op de oververhitte woningmarkt met de stijgende huizenprijzen”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Als zij dit jaar nog een hypotheek afsluiten, profiteren ze nog van het hoger maximaal leenbedrag. Hierbij is snelheid geboden. Als deze groep nog gebruik wilt maken van de huidige regel, moet zij namelijk nog dit jaar een bindende offerte in huis hebben”.