27-12-2018

Politieke onrust drukt langlopende hypotheekrente in 2019 voorlopig nog

Korte hypotheekrente blijft tot begin 2020 stabiel volgens De Hypotheker

Capelle aan den IJssel, 28 december 2018 - Onder invloed van de lage inflatie blijft de kortlopende hypotheekrente vrijwel stabiel tot begin 2020, zo is de verwachting van De Hypotheker. De langlopende rente wordt nu nog laag gehouden door de grootschalige aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB), maar dit opkoopprogramma stopt in januari 2019. Mede door toenemende politieke onrust binnen de Europese Unie laat de economische groei echter nog op zich wachten, waardoor ook de lange hypotheekrente op korte termijn stabiel blijft.

De ECB heeft de afgelopen jaren op grote schaal obligaties gekocht om kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen om meer risico te nemen. Zo kunnen een betere toegang tot krediet en hogere risicobereidheid bijdragen aan economisch herstel en een hogere inflatie. Op dit moment voltrekt de economische groei in de eurozone zich echter in een minder hoog tempo en was er in het vierde kwartaal nauwelijks sprake van groei. Bovendien kan onzekerheid over de handelsrelaties binnen de Europese Unie tot extra groeivertraging leiden. Zo zijn er zorgen over de begrotingsplannen in Italië, een ‘no deal’-brexit, en de gevolgen die de sociale onrust in Frankrijk op de Franse economie kan hebben.

“De ECB stopt in januari 2019 met het maandelijkse aankoopprogramma van 15 miljard euro aan obligaties, en dat kan op termijn zorgen voor een opwaartse druk op de rente. Hierdoor kunnen de rentetarieven van 10 jaar of langer in de loop van 2019 weer voorzichtig gaan stijgen. Er is op dit moment echter sprake van een groeivertraging in Europa. Door de politieke onrust binnen de EU en de tegenvallende groei van de economie en inflatie is het op korte termijn onze verwachting dat de lange hypotheekrente nog even op het huidige, lage niveau blijft”, vertelt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker.

Korte hypotheekrente stabiel

Het rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bleef in het vierde kwartaal van 2018 vrijwel gelijk ten opzichte van het vorige kwartaal en bedraagt 1,59 procent (2,09 procent zonder NHG). De ECB houdt de rente laag om de economische groei te stimuleren. De verwachting is dat een hogere salarisgroei de inflatie in de eurozone gaat aanwakkeren. De ECB streeft op de middellange termijn naar een inflatie die zo’n 2 procent bedraagt. Dit is nu nog niet in zicht, doordat de inflatiedruk beperkt is. De Hypotheker verwacht dat de kortlopende rente hierdoor voorlopig op het huidige, lage niveau blijft en een renteverhoging pas begin 2020 gaat plaatsvinden. 

Op termijn lichte stijging lange hypotheekrente

In het vierde kwartaal van 2018 bleven de rentetarieven voor de lange hypotheekrente ongeveer op hetzelfde niveau. Het tarief voor de rentevaste periode van 10 jaar met NHG, bedraagt 1,93 procent (2,41 procent zonder NHG). Voor een rentevaste periode van 20 jaar is dit 2,50 procent (3,06 procent zonder NHG) en voor een lange hypotheekrente van 30 jaar 2,94 procent (3,49 procent zonder NHG). Tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen blijven de langlopende rentes naar verwachting voorlopig stabiel en nemen pas toe wanneer er tekenen zijn van economisch herstel en een hogere inflatie.