30-3-2018

Stopzetten stimuleringspakket ECB leidt in 2018 tot hogere lange hypotheekrente

Korte hypotheekrente blijft volgens De Hypotheker waarschijnlijk stabiel door lage inflatie

Capelle aan den IJssel, 30 maart 2018 - Terwijl de korte hypotheekrente onder invloed van de lage inflatie tot in 2019 waarschijnlijk vrijwel stabiel blijft, verwacht De Hypotheker dat de rentetarieven van 10 jaar vast of langer op den duur gaan stijgen. Het stimuleringspakket van de Europese Centrale Bank dat met de grootschalige aankoop van obligaties de lange rente nu nog laag houdt, wordt naar verwachting na september gestaakt. Dit heeft volgens De Hypotheker tot gevolg dat de lange hypotheekrente in de loop van dit jaar licht gaat stijgen.

 

De rentetarieven zijn al enige tijd laag, waardoor het nog steeds een gunstige tijd is om een hypotheek af te sluiten. Vooral de rentevaste periode van 21 tot 30 jaar wint volgens De Hypotheker snel aan populariteit. Eén op de vier kopers heeft dan ook een voorkeur voor een lange rentevaste periode. Een huizenkoper die kiest voor een rentevaste periode van 30 jaar is verzekerd van stabiele maandlasten gedurende de gehele looptijd van de hypotheek.

 

Korte hypotheekrente stabiel

Het rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 jaar met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft in het eerste kwartaal gelijk en bedraagt 1,7 procent (2,3 procent zonder NHG). De Hypotheker verwacht dat de kortlopende rente ook in het tweede kwartaal van 2018 stabiel blijft. De reden hiervoor is dat het ingezette beleid van de ECB wordt gecontinueerd wat invloed heeft op de hoogte van de rente. De bank heeft aangegeven haar huidige lage rentetarieven te handhaven tot de inflatie ongeveer twee procent bedraagt. De inflatie in de eurozone viel in februari met 1,1 procent iets lager uit dan verwacht. De ruimte op de arbeidsmarkt en de gematigde loonstijgingen houden de inflatie laag. Ook de stijging van de euro tempert de prijsdruk, doordat de hogere wisselkoers de invoer goedkoper maakt. Hierdoor verwacht De Hypotheker dat de ECB pas in de tweede helft van 2019 haar rentetarieven gaat verhogen.

 

Lichte stijging lange hypotheekrente

In het eerste kwartaal van 2018 bleven de rentetarieven voor de lange hypotheekrente eveneens op hetzelfde niveau. Het tarief voor de rentevaste periode van 10 jaar met NHG, bedraagt 2,24 procent (2,84 procent zonder NHG). Voor een rentevaste periode van 20 jaar is dit 2,98 procent (3,58 procent zonder NHG) en voor een lange hypotheekrente van 30 jaar is dit 3,75 procent (4,35 procent zonder NHG). Door diverse ontwikkelingen verwacht De Hypotheker dat de rentetarieven van 10 jaar vast of langer op termijn licht gaan stijgen. “Sinds de financiële crisis heeft de ECB met diverse opkoopprogramma’s getracht de economie een impuls te geven door investeringen van beleggers en kredietverlening te stimuleren. Doordat ook nu, als onderdeel van het monetaire beleid, nog maandelijks 30 miljard aan staats- en bedrijfsobligaties worden opgekocht, wordt de rente laag gehouden”, vertelt Twan Cats, commercieel directeur van De Hypotheker. “Als de economische groei aanhoudt, gaat de ECB naar alle waarschijnlijkheid na september deze stimuleringsmaatregelen (gefaseerd) terugschroeven of helemaal stopzetten. Wij verwachten dan ook dat de lange hypotheekrente in de loop van 2018 licht gaat stijgen.”