Overstapfaciliteit

Een overstapfaciliteit is de mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente. De overstapfaciliteit is een faciliteit waarbij je als geldnemer kosteloos kan overstappen naar een vooraf afgesproken langere rentevaste periode. Dit kan in de volgende varianten:

  • Eigen initiatief

Hier binnen bepaal je als klant zelf wanneer de rente voor de nieuwe periode wordt vastgezet. Het kan zijn dat de hoogte van de rente niet, maar de lengte van de nieuwe rentevaste periode wel vast staat. Het ook dat zowel de rente als de rentevaste periode niet van te voren vast staat. Je hebt hierbij de volledige keuzevrijheid.

  • Automatisch

Hierbij wordt de rente automatisch vastgezet voor een vooraf afgesproken nieuwe rentevaste periode als de marktrente boven een bepaalde grens stijgt. Het kan hierbij zijn dat niet alleen de rentevaste periode, maar ook de hoogte van de rente van tevoren vast staat. Vooral bij startende hypotheken komt dit vaker voor.

Overstaprentes worden vaak gekozen bij een dalende rente, omdat je op die manier optimaal gebruik kan maken van een steeds lager wordende rente.

Overstapfaciliteit wordt ook wel overstaprente of overstapconstructie genoemd.