Opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering tegen schade aan de woning (niet aan de inboedel). Met een opstalverzekering is je woning verzekerd tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak.

Is een opstalverzekering verplicht?

Een opstalverzekering is verplicht voor iedereen die een koopwoning met een hypotheek heeft. Op zoek naar een opstalverzekering met een lage premie? Bereken je premie en sluit gemakkelijk zelf online je opstalverzekering af.


Hoe werkt een opstalverzekering?

Een opstalverzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd. Bij het afsluiten van een opstalverzekering wordt altijd de term ‘object’ gebruikt. Onder het verzekerde object (gebouw) wordt verstaan: het in de polis omschreven gebouw (vaak exclusief fundamenten) met alles wat deel uitmaakt van het gebouw. Dit is inclusief de bij het gebouw behorende bijgebouwen en terreinafscheidingen en schuttingen. 

De opstal zijn je woning en alle onroerende goederen die bij de woning horen: schuurtjes, schuttingen, leidingen, centrale verwarming en sanitair. Je kunt ook glas meeverzekeren. Fundamenten zijn meeverzekerd als zij in een fundamentenclausule zijn opgenomen in de polis. Schade door een aardbeving, vulkanische uitbarsting, atoomkernreactie, overstroming of (burger)oorlog (catastroferisico) is altijd uitgesloten. 

Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen moet je de fundamenten apart verzekeren. Het is wel belangrijk dat je deze meeverzekerd, want als er een ontploffing heeft plaatsgevonden en de fundamenten zijn zodanig ontzet dat ze gerepareerd of vervangen moeten worden, dan zijn de kosten hiervoor niet te overzien. In het ergst geval moet de woning opnieuw worden gebouwd. Het meeverzekeren van de fundamenten is maar een klein percentage van de gehele premie van de opstalverzekering.

Wat is herbouwwaarde?

Als basis voor het verzekerde bedrag wordt meestal uitgegaan van de herbouwwaarde. Onder herbouwwaarde worden alle kosten verstaan die nodig zijn om het verzekerde object weer in dezelfde staat te herbouwen. 

Soorten opstalverzekering

Er worden tegenwoordig meestal twee soorten opstalverzekeringen aangeboden. Dit zijn de extra uitgebreide opstalverzekering en de meest uitgebreide opstalverzekering. 

Extra uitgebreide opstalverzekering
Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, diefstal, rook en roet, vandalisme, water, regen, vorst, aanrijding en aanvaring en omvallen van kranen en bomen. Ook opruimingskosten, huurerving, noodhulp en het opnieuw aanleggen van de tuin als een van de bovenstaande zaken zich hebben voorgedaan, vallen onder de dekking van de extra uitgebreide opstalverzekering. 

Opruimingskosten zijn kosten die gemaakt worden bij het wegruimen en/of slopen van de verzekerde woning. Bij de extra uitgebreide opstalverzekering zijn deze kosten meeverzekerd. In het vaststellen van het schadebedrag, vooral bij brand, zijn deze kosten vaak al meegerekend. 

Meest uitgebreide opstalverzekering
Deze verzekering vergoedt de schade die voortkomt uit de bij de extra uitgebreide opstalverzekering genoemde zaken met een uitbreiding van een zogenaamde all-riskdekking. Deze all-riskdekking verschilt per verzekeraar. De term all-risk doet vermoeden dat elke schade vergoed zal worden. In de praktijk zijn er echter vaak toch uitsluitingen. 

Zowel de opstal- als de inboedelverzekering vergoedt schade veroorzaakt door brand, blikseminslag, inbraak enzovoort, maar de verzekerde objecten zijn verschillend. De inboedelverzekering vergoedt schade aan roerende zaken in en om de woning. De opstalverzekering verzekert alles, wat “spijker- en nagelvast” zit. Beide verzekeringen zijn onmisbaar, maar alleen de opstalverzekering wordt verplicht gesteld door de hypotheekverstrekker. De lening heeft de woning als onderpand, niet de inboedel. 


Opstalverzekering bij een appartement

Voor een appartementengebouw, zoals een flatgebouw of een gebouw met een aantal boven- en benedenwoningen, moet op grond van de wet een verzekering worden afgesloten. De verzekering voor het appartementengebouw sluit de Vereniging van Eigenaren (VvE) af voor het hele gebouw. Voor sommige zaken in je eigen appartement, zoals een dure keuken, kun je een extra dekking afsluiten. 

Als er geen vereniging van eigenaren is in een appartementengebouw, dan kan je als eigenaar individueel verzekeren. De verzekeraar mag echter niet voorbij gaan aan de wettelijke bepaling en adviseert dan de clausule ‘verzekering individueel appartementsrecht’ toe te passen. Doordat bij schade ook andere delen dan alleen het eigen appartement schade kunnen oplopen en de verzekering deze ook zal uitkeren, is de premie 25 procent hoger.