Gouden handdruk of transitievergoeding

Bij onvrijwillige beëindiging van je dienstverband kon een werkgever op grond van het arbeidsrecht gehouden zijn om een ontslagvergoeding mee te geven. Dit werd ook wel de ‘gouden handdruk’ genoemd. Deze gouden handdruk gold als een soort financiële schadeloosstelling voor jou als vertrekkende werknemer. De hoogte van de ontslagvergoeding werd bepaald door een groot aantal factoren, zoals leeftijd, duur van het dienstverband, het salaris en de mate van verwijtbaarheid voor de beëindiging van het dienstverband.

Transitievergoeding vervangt ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is vanaf 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding. Als je je baan kwijtraakt, dan heb je mogelijk recht op een transitievergoeding. Je moet dan wel minimaal twee jaar bij de werkgever in dienst zijn. Dit geldt ook als je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal jaren dat je bij een bedrijf in dienst bent geweest. Per gewerkt dienstjaar krijgt je een vergoeding van een derde van je maandsalaris. Voor elk jaar dat je langer dan 10 jaar in dienst bent, krijg je een half maandsalaris.