Scheiden met een koophuis

Jullie hebben samen een woning gekocht en besluiten uit elkaar te gaan. Dan moet je beslissen wat jullie met de woning gaan doen. Dit heeft ook gevolgen voor de hypotheek. Als jullie besluiten dat jij in het huis blijft wonen en je ex-partner ergens anders gaat wonen, dan komen hier een aantal zaken bij kijken.

Voldoende inkomen

Voorheen betaalden jullie waarschijnlijk de hypotheeklasten van jullie beide salarissen. Als je alleen in de woning blijft, drukken deze lasten alleen op jouw salaris. Vraag je af of je voldoende inkomen hebt om de (nieuwe) hypotheek en bijbehorende vaste lasten te betalen. De geldverstrekker bepaalt of je de hypotheeklasten alleen kunt betalen. Mocht je alimentatie aan je ex-partner moeten betalen, dan beïnvloedt dit de hoogte van je nieuwe hypotheek.

Je ex-partner uitkopen

Voor het uitkopen van je ex-partner moet je de hypotheek laten aanpassen omdat de fiscale spelregels zijn veranderd. Vanaf 1 januari 2013 kom je namelijk alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als je de hypotheek volgens een vast schema aflost, zoals bij een annuïteitenhypotheek- of een lineaire hypotheek

Ook speelt de waarde van de woning een belangrijke rol. Staat de woning onder water of is er overwaarde? Beide gevallen beïnvloedt je hypotheek. Vraag je adviseur wat het uitkopen van je partner voor gevolgen heeft voor je hypotheek.

Notariële en hypotheekakte

De notariële akte moet worden aangepast. In deze akte moet komen te staan dat de woning alleen op jouw naam staat. Dit geldt ook voor de hypotheekakte. Gebeurt dit niet, dan is je ex-partner na de relatiebreuk nog steeds aansprakelijk voor het aflossen van de hypotheek en de rente.

Restschuld

Als de verkoopopbrengst van je huidige woning te laag is om de hele hypotheek af te lossen, ontstaat er een restschuld. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar je moet er wel rekening mee houden.