Meeneemfaciliteit

Een meeneemfaciliteit is de mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere, eigen woning.

De meeneemfaciliteit wordt toepast wanneer je verhuist naar een nieuwe eigen woning. De meeneemfaciliteit houdt in dat de rente die op je huidige lening rust, mag worden meegenomen naar de nieuwe lening voor de nieuwe woning.

Dit kan voordelig zijn als de marktrente hoger is dan de rente die op je oude lening rust. Deze faciliteit wordt ook wel verhuisfaciliteit of verhuisregeling genoemd. In tijden van hoge rente wordt hier vaak gebruik van gemaakt.

Het meeverhuizen van de hypotheekrente kan alleen als je bij dezelfde geldverstrekker blijft. Is voor de nieuwe woning een hogere lening nodig, dan leen je het extra deel tegen de marktrente.

De meeneemfaciliteit wordt vaak opgenomen in de hypotheekvoorwaarden van je hypotheek. In hypotheekvoorwaarden zijn je rechten en plichten tegenover de geldverstrekker vastgelegd. Hypotheekvoorwaarden zijn dus belangrijk, dus zorg dat deze optimaal aansluiten op je wensen voor nu en in de toekomst.