Kosten om rekening mee te houden als je kind gaat studeren

Als je kind gaat studeren, brengt dat een hoop kosten met zich mee. Het is dus handig om hier op tijd maatregelen voor te treffen. 

Het is slim om ver van tevoren al in kaart te brengen wat de studie van je kind jaarlijks gaat kosten. Zo weet je waar je rekening mee moet houden als je gaat sparen voor een studiebudget. Studenten betalen namelijk niet alleen collegegeld; heb je ook stilgestaan bij zaken als levensonderhoud, eventuele kamerhuur en studieboeken? Daarnaast is een buitenlandverblijf voor veel studies interessant: dit brengt extra kosten met zich mee. 

Studiebeurs

De overheid biedt Nederlandse studenten een basisbeurs en eventueel een aanvullende beurs. Daarnaast kunnen studenten een lening bij de overheid afsluiten. De leningen van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hebben vaak een gunstiger rentepercentage. Je kind leent dan een bedrag dat na de studie terug moet worden betaald. De aflossing hangt af van het inkomen dat je kind later heeft. 

Budget opbouwen

Je kunt ervoor kiezen om zelfstandig een voorziening op te bouwen met een spaar- of beleggingsrekening. Sommige mensen kiezen voor een kapitaalverzekering, waarmee ze een spaarsysteem voor langere tijd vastleggen. Heb je je kinderbijslag niet direct nodig, dan kan deze ook een onderdeel zijn van je studievoorziening.

Een adviseur van De Hypotheker adviseert je graag hoe je in jouw situatie het beste een studiebudget voor je kind opbouwt. Maak een afspraak.