Wat als ik door de coronacrisis de maandlasten tijdelijk niet kan dragen?

Als de maandlasten tijdelijk niet gedragen kunnen worden

Mogelijk hebben de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus invloed op uw beroep. Hierdoor kan uw inkomen lager zijn dan gebruikelijk, mogelijk zo laag dat u de hypotheeklasten tijdelijk niet kunt dragen.

De Nederlandse banken beseffen dat veel mensen op dit moment buiten hun schuld de hypotheeklasten niet kunnen dragen. Zij proberen hier samen met de andere geldverstrekkers een passende oplossing voor te bieden. Dit doen zij door het uitstellen van de betalingsverplichting voor de maandelijkse hypotheeklasten, of door het tijdelijk verlagen van de maandlasten op basis van uw lagere inkomen van dit moment.

Voor beide oplossingen geldt dat, zodra het coronavirus is overwonnen en uw inkomen is genormaliseerd, de doorgeschoven hypotheekschuld geleidelijk terug zal moeten worden betaald. Er is dus geen sprake van kwijtschelding.

Om van deze regelingen gebruik te maken dient een verzoek gedaan te worden bij de bank of geldverstrekker. Wij helpen u hier natuurlijk graag bij, waarbij wij namens u het verzoek indienen en gesprekken onderhouden met uw bank of geldverstrekker.

Een nieuwe situatie

Voor iedereen is de situatie die veroorzaakt wordt door het coronavirus nieuw. Dat geldt voor de geldverstrekker of bank, de notaris, de belastingdienst, voor u zelf en ook voor ons. Wetten en regels die in het verleden zijn gemaakt hebben de huidige situatie nooit voorzien.

Wanneer u op dit moment aan een organisatie een vraag stelt over uw hypotheek, bestaat er een grote kans dat het antwoord gebaseerd wordt op de regels en afspraken uit het verleden. Indien u financieel getroffen bent door het coronavirus is het voor u van belang dat er flexibel gekeken wordt naar uw financiële situatie en dat er passende nieuwe afspraken worden gemaakt. 

Daar is overleg van mens tot mens voor nodig. Dit contact kan uiteraard ook telefonisch of via beeldbellen. Samen met u kunnen wij als dat nodig is, het gesprek met de bank, geldverstrekker of de belastingdienst aangaan, waarbij wij u ondersteuning bieden in deze moeilijke periode. Wij doen hierbij uiteraard ons uiterste best om samen met u tot een goede oplossing te komen voor uw persoonlijke financiële situatie.

Wij zijn er voor u

Wij begrijpen dat de coronacrisis kan leiden tot angst en zorgen. We willen u in ieder geval op ons vakgebied de ondersteuning bieden die u nodig heeft. We hopen dan ook dat wij u met de beantwoording van deze vragen enige geruststelling kunnen bieden.

Mogelijk heeft u nog meer vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij wensen u veel sterkte in deze tijd en hopen dat u gezond en veilig deze periode doorkomt!

Neem contact op arrow_forward