NHG - hoe werkt het?

De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van je hypotheeklasten aan de geldverstrekker. Mocht je op een gegeven moment niet meer aan je verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld als je inkomen vermindert door werkloosheid, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de woning moeten worden verkocht.

Als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de lening volledig af te lossen, betaalt het Waarborgfonds het verschil aan de geldverstrekker. Deze regeling geeft de geldverstrekker extra zekerheid en daarom kunnen zij je extra korting geven op de hypotheeklasten. Deze korting kan oplopen tot 0,6% per jaar. Dit scheelt je al snel enkele honderden euro's per jaar.