Wet Werk en Bijstand (WWB)

De Wet Werk en Bijstand (WWB) is sinds januari 2015 vervangen door de Participatiewet. De WWB was een vangnet binnen de sociale verzekeringen. Als iemand zelf geen inkomen kon verwerven en ook geen aanspraak kon maken op andere sociale voorzieningen, bood de WWB een minimuminkomen.

Participatiewet vervangt Wet Werk en Bijstand

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Sinds januari 2015 valt iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, onder de Participatiewet.

Wat houd deze wet in? Lees meer over de Participatiewet.