Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wonen 4.0

Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de koepel van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro hebben de handen ineen geslagen met een gezamenlijk plan: Wonen 4.0. De Hypotheker is erg te spreken over dit plan.

Doel van Wonen 4.0: een integrale en noodzakelijke hervorming van de woningmarkt om deze weer goed te laten functioneren en mensen weer vertrouwen te bieden voor de toekomst.

Kernpunten Wonen 4.0

Los van alle andere maatregelen die volgens het Wonen 4.0 plan nodig zijn om de woningmarkt in de toekomst goed te laten functioneren, is het noodzakelijk dat de financiële paragraaf op orde is en dat deze niet langer verkeerde prikkels bevat. Een aantal maatregelen is daarvoor onmisbaar.

1. Geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek over een periode van 30 jaar. Daarbij wordt uitgegaan van een inkomens- en budgettair effect dat zoveel mogelijk neutraal is.
De extra inkomsten die bij de overheid ontstaan als gevolg van de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek worden gebruikt voor:

  • Afschaffing van de overdrachtsbelasting.
  • Geleidelijke afbouw van het eigenwoningforfait.
  • Terugsluis via de inkomstenbelasting, waarbij de compensatie wordt uitgerekend per belastingschijf.

Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling kunnen kopers aanspraak maken op een Woontoeslag. Alleen voor schaarstegebieden (vooral de grote steden) kan een extra Woontoeslag gelden.

2. Geleidelijke verhoging van de huren (op basis van huursombenadering) tot een marktconform niveau. Daarbij wordt uitgegaan van een inkomens- en budgettair effect dat zoveel mogelijk neutraal is.
De extra huurinkomsten die bij verhuurders ontstaan als gevolg van de geleidelijke huurverhoging worden gebruikt voor:

  • Financiering van de extra Woontoeslag (ten opzichte van de huidige geraamde huurtoeslag in de Rijksbegroting), ter compensatie van de lagere en lagere-middeninkomens.
  • Extra nieuwbouw in tekortgebieden of herstructurering in overdrukgebieden om sneller een marktevenwicht te bereiken, en daarnaast aan de verbetering van de kwaliteit van woningen, de energiezuinigheid en de verduurzaming van de energieproductie. Hierover worden niet-vrijblijvende afspraken gemaakt.
  • Terugsluis via de inkomstenbelasting.

Afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling kunnen huurders aanspraak maken op een Woontoeslag. Alleen voor schaarstegebieden (vooral de grote steden) kan een extra Woontoeslag gelden.

Starten in een opgaande lijn
Bij een structurele hervorming gaat het niet alleen over de juiste maatregelen, maar ook het juiste moment waarop hervormingen worden doorgevoerd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de benodigde voorbereidingstijd voor wetgeving e.d.

Dit plan kiest als startmoment 2015, het jaar waarvan verwacht wordt dat de economie weer in een opgaande lijn zit. Indien dit niet zo is, moet gewacht worden op een moment waarop een aanvang van de hervormingen wel verantwoord is.