Check uw herbouw- en inboedelwaarde

Per 1 juli 2013 vervalt de geldigheidsduur van de garantie tegen onderverzekering op uw woning en uw inboedel. U kan hierdoor bij onverhoopte schade in de toekomst geconfronteerd worden met onderverzekering.

Wat is onderverzekering?

Onderverzekering is wanneer bij een schade blijkt dat de verzekerde waarde zoals vermeld op uw polis, lager is dan de werkelijke waarde van uw eigendommen. Het gevolg hiervan is dat maar een deel van een geleden schade aan u zal worden vergoed.

Check uw te verzekeren herbouw- en inboedelwaarde

Om onderverzekering te voorkomen adviseren wij de te verzekeren waardes te controleren. Dit kan eenvoudig met de herbouw- en inboedelwaardemeter

Wanneer u de waardes zoals berekend met de waardemeter, wordt voor 5 jaar opnieuw garantie tegen onderverzekering aangetekend voor uw woning en uw inboedel. Bij waardestijging, kan de premie omhoog gaan.

Waardevaststelling via taxateur

Helaas zijn de herbouw- en inboedelwaardemeter niet altijd het juiste meetinstrument om de te verzekeren waardes vast te kunnen stellen.

Zo geldt de herbouwwaardemeter niet voor: herenhuizen, woonboerderijen, monumentale panden, panden met een beschermd stadsgezicht en panden die onder bijzondere architectuur zijn gebouwd. Voor de inboedelwaardemeter geldt dat deze niet geschikt is wanneer de voor u geldende gegevens niet binnen de gestelde criteria vallen.

Als de waardemeters ongeschikt zijn voor uw verzekeringspakket, dan kunt u ook een erkende taxateur raadplegen voor een waardevaststelling. In dit geval, stuurt u ons een kopie van de waardevaststelling van de taxateur per e-mail of per post.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen of een afspraak maken.

Deel dit artikel:
Linkedin