De leencapaciteit voor ouderen is in 2018 groter geworden, en voor 2019 worden de mogelijkheden ruimer!

Het struikelblok voor ouderen is de maximale hypotheek op basis van het inkomen. Geldverstrekkers houden al 10 jaar voor de pensioendatum rekening met het (lagere) inkomen na pensioen, waardoor minder geleend kan worden. Plannen van ouderen om een woning te kopen of de hypotheek over te sluiten, stranden vaak op de inkomenstoets.

Dit is natuurlijk extra zuur als door aankopen of oversluiten een besparing kan worden gerealiseerd.

Meer maatwerk voor ouderen in 2018
Dit was reden voor overheid en geldverstrekkers om het Platform Maatwerk op te richten. Daarin worden knelpunten in de hypotheekverstrekking besproken. Dit jaar hebben we al de eerste initiatieven gezien voor meer maatwerk voor ouderen, bijvoorbeeld met de vernieuwde verzilverhypotheek.

We verwachten dat de komende periode meer geldverstrekkers met initiatieven komen. De overheid roept geldverstrekkers op om een ruimer acceptatiebeleid te voeren voor ouderen, maar wil dit niet verplichten.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangegeven graag ruimte te willen laten voor een strakker acceptatiebeleid, bijvoorbeeld voor prijsvechters.

Recent steeg op een aantal punten de leencapaciteit voor ouderen:
Een hypotheek korter dan 10 jaar wordt in 2018 getoetst op de werkelijke hypotheekrente in plaats van de fictieve toetsrente, mits daarbij wordt afgelost. Ouderen van wie de hypotheek al 20 jaar heeft gelopen en willen aankopen of oversluiten kunnen zo meer lenen.

De NHG heeft haar normen verruimd, speciaal voor ouderen. Het is nu mogelijk om vanaf 10 jaar voor de AOW-leeftijd de hypotheek te toetsen op werkelijke last. Hierdoor kun je meer lenen dan toetsing op de fictieve toetslast.

In 2018 kom je met een huis tot 265.000 euro in aanmerking voor een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie. Voor een investering in energiebesparende maatregelen is deze nog hoger. Voor 2019 stijgt deze kostengrens naar 290.000 euro en de verwachting is dat de stijgende trend doorzet.
Er komen dus meer mensen in aanmerking voor een NHG-hypotheek. De garantie is daarmee ook voor ouderen interessant. Naast extra zekerheid bij betalingsproblemen, geven veel geldverstrekkers een rentekorting die kan oplopen tot 0,6%. Voor een NHG-hypotheek betaal je wel eenmalig een premie van 1% van de hypotheeksom. ( per 2019 daalt deze premie naar 0,9% ).

Meer lenen met twee (pensioen)inkomens
Tweeverdieners kunnen ook in 2019 meer lenen. Het tweede (pensioen)inkomen mag volgend jaar voor 70% meetellen voor de hypotheek.
Ondanks dat de mogelijkheden in eerste instantie beperkt lijken, is er vaak meer mogelijk dan je denkt. De eerste stap om dit te bekijken, doe je samen met een adviseur. Een onafhankelijk adviseur van de Hypotheker kan u hier vrijblijvend meer over vertellen.