De Hypotheker Amsterdam helpt je bij jouw nieuwbouwwoning

Kies je voor een nieuwbouwwoning, dan ben je zeker van goede isolatie, een energiezuinige installatie en modern sanitair. Bovendien kun je het huis en de tuin helemaal naar eigen smaak inrichten. Soms is het mogelijk om een huis "kaal" te laten opleveren. Dan zijn alleen de buitenmuren en de kozijnen aanwezig. De rest laat je zelf naar eigen voorkeur afbouwen. Dit wordt aangeduid met de term casco.

Koop je alleen een kavel grond, dan kun je een huis laten bouwen naar eigen smaak. Je krijgt bij nieuwbouw dus te maken met allerlei extra kosten, zoals tuinaanleg en erfafscheiding, wand- en vloeraankleding en eventueel meerwerk van de aannemer. Houd bij de aankoop van een nieuwbouwwoning ook rekening met de kosten van bouwrente of depotrente.

Onderstaande schema geeft alle kosten voor de aankoop van een nieuwbouwwoning.

Kosten voor de aankoop

 • Bouwrente (nieuwbouw)***
 • Bankgarantie
 • Erfpachtscanon

Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek

 • Advies- en bemiddelingskosten*
 • Opstellen van de hypotheekakte door de notaris*
 • Taxatiekosten (bestaande bouw)*
 • Aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie*
 • Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet*
 • Bereidstellingsprovisie*

Kosten aan het huis zelf

 • Schilderen / behangen
 • Tuinaanleg, erfafscheiding, bestrating (voornamelijk bij nieuwbouw)
 • Aansluiten energie, telefoon
 • Inrichting
 • Meerwerk

Bouwrente en depotrente

Bouwrente komt in verschillende vormen voor en wordt fiscaal op verschillende manieren behandeld. Stel je koopt een nieuwbouwwoning op 1 januari. Het is een woning in een project waarvan de bouw al op 1 november voorafgaand is gestart.

De hypotheekakte wordt op 1 maart getekend en de oplevering is op 1 december. In de koopsom van de woning is een bedrag aan rente opgenomen van 1 november tot 1 januari. Die rente ben je verschuldigd aan de aannemer. Deze is immers al op 1 november begonnen met bouwen en heeft de grond van de gemeente moeten kopen. Deze rente heet "bouwrente" en is fiscaal niet aftrekbaar.

Van 1 januari tot 1 maart betaal je ook rente aan de aannemer. Hij bouwt tenslotte door en moet de bouwmaterialen voorschieten. Zolang deze rekeningen niet zijn betaald, ben je rente verschuldigd. Meestal wordt dit ook "bouwrente" genoemd. Deze rente is wel fiscaal aftrekbaar.

Na het passeren van de hypotheekakte op 1 maart, kun je rekeningen van de aannemer gaan betalen. Je betaalt dan geen rente meer aan de aannemer, maar aan de hypotheekverstrekker. Je bent deze rente verschuldigd over het al opgenomen hypotheekbedrag. Voor deze rente gebruikt men de term "rente tijdens de bouw". Deze term wordt vaak verward met de term "bouwrente". Rente tijdens de bouw is fiscaal aftrekbaar.

Om te voorkomen dat je dubbele woonlasten hebt, van je huidige huis en van de nieuwbouwwoning, kun je een bedrag meefinancieren in de hypotheek. Dit wordt het "bouwrentedepot" genoemd. Uit dit bedrag wordt de rente tijdens de bouw voldaan. Rente die je betaalt over dit deel van je hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar.

Erfpacht en de gemeente Amsterdam

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning in Amsterdam, kan je te maken krijgen met erfpacht. De gemeente is eigenaar van ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeentegrenzen. Een groot deel van deze grond wordt in erfpacht uitgegeven. Dat betekent dat de gemeente eigenaar van de grond blijft en dat erfpachters gedurende lange tijd het gebruiksrecht ervan krijgen. De jaarlijkse vergoeding wordt de canon genoemd. Erfpacht is een zakelijk recht. Dat wil zeggen dat het recht verbonden is aan de onroerende zaak, in dit geval de grond, en niet aan de persoon. Een erfpachtrecht kan door de erfpachter worden overgedragen aan een ander zonder dat daarvoor toestemming van de grondeigenaar nodig is. Op het erfpachtrecht kan een hypotheek worden gevestigd.

Wanneer je een woning met erfpacht koopt, heb je vaak de keuze om de erfpacht af te kopen voor 50 jaar of om jaarlijks een canon te betalen. Deze canon wordt dan per jaar vastgesteld en als de grond meer of minder waard wordt, heeft dat dus invloed op de canon die je moet betalen. Als je besluit de erfpacht af te kopen voor 50 jaar, dan kan je dat bedrag meenemen in de financiering. De komende 50 jaar hoef je je dus geen zorgen te maken over extra kosten. Het is verstandig om je hypotheekadviseur een berekening te laten maken van waarbij de erfpacht maandelijks wordt betaald. En een berekening waarbij deze is meegefinancierd binnen de hypotheek. Om vervolgens de voor- en nadelen van beide varianten af te wegen.

Vragen over erfpacht? Laat je informeren door De Hypotheker Amsterdam.

Alles weten over het kopen van een nieuwbouwhuis

Meer weten over het kopen van een nieuwbouwwoning? We hebben relevantie informatie voor je verzameld.

 • Een nieuwbouwwoning kopen
 • Nationale Hypotheek Garantie
 • Gratis abonnement op actuele rentestanden
 • Bereken je maximale leenbedrag

Geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning? Kom voor advies naar De Hypotheker Amsterdam

Ben je geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning in Amsterdam en omstreken? Kom langs bij De Hypotheker in Amsterdam om jouw financiële mogelijkheden te bespreken. Maak een afspraak.

 

* Deze kosten worden gemaakt ten behoeve van de financiering van het huis en zijn fiscaal aftrekbaar.
** Moet je verhuizen voor je werk, dan kun je een belastingvrije vergoeding van je werkgever krijgen.
*** De bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Als de bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt deze niet als rente gezien en is dan niet fiscaal aftrekbaar.