Jullie maximale leenbedrag voor dit jaar en 2018

Hoeveel jullie maximaal kunnen lenen wordt onder andere bepaald door jullie gezamenlijke inkomen en de gekozen hypotheekrente.

Of het maximale leenbedrag voor tweeverdieners volgend jaar stijgt of daalt, hangt af van het gezamenlijke inkomen en de hypotheekrente. Bij een toetsrente van 2% zullen tweeverdieners met lagere inkomens minder kunnen lenen, middeninkomens ongeveer evenveel als vorig jaar en hogere inkomens kunnen meer lenen. Mocht de rente stijgen (naar bijvoorbeeld 3,25%), dan kunnen de lagere en middeninkomens ongeveer evenveel lenen als vorig jaar en kunnen de hogere inkomens wederom meer lenen. Dit heeft er onder andere mee te maken dat het tweede inkomen in 2018 voor 70% mag worden meegenomen, terwijl dat in 2017 nog 60% was. 

Met onderstaande tabellen kunnen jullie op basis van jullie inkomen vergelijken wat jullie dit jaar maximaal konden lenen en wat de wijzigingen zijn voor volgend jaar.

  

Hypotheekrente is 2%

Inkomen 1 Inkomen 2 Maximale leenbedrag 2017* Maximale leenbedrag 2018** Verschil
€ 20.500 € 20.500 € 180.253 € 175.631 - € 4.622
€ 25.500 € 20.500 € 202.235 € 197.050 - € 5.185
€ 30.500 € 20.500 € 224.217 € 224.217 € 0
€ 35.500 € 25.500

€ 281.934

€ 281.934 € 0
€ 40.500 € 25.500 € 305.043 € 312.848 € 7.805
€ 50.500 € 30.500 € 410.896 € 420.027 € 9.131

  

Hypotheekrente is 3,25%

Inkomen 1 Inkomen 2 Maximale leenbedrag 2017* Maximale leenbedrag 2018** Verschil
€ 20.500 € 20.500 € 180.566 € 180.566 € 0
€ 25.500 € 20.500 € 202.586 € 202.586 € 0
€ 30.500 € 20.500 € 224.606 € 224.606 € 0
€ 35.500 € 25.500

€ 274.487

€ 274.487 € 0
€ 40.500 € 25.500 € 303.304 € 309.623 € 6.319
€ 50.500 € 30.500 € 411.012 € 418.767 € 7.755

 

* Bij het bepalen van de woonquote is uitgegaan van het hoogste inkomen plus 60% van het laagste inkomen.
** Bij het bepalen van de woonquote is uitgegaan van het hoogste inkomen plus 70% van het laagste inkomen.

 

Misschien vinden jullie dit ook interessant...