Kosten advies en bemiddeling bij De Hypotheker

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat je ons betaalt voor onze dienstverlening. Daarover zijn we transparant en duidelijk. 

Het eerste gesprek is voor onze rekening. Hieraan zijn dus geen kosten verbonden. Tijdens dit intakegesprek krijg je inzicht in de stappen die nodig zijn om je plannen te realiseren en hoe wij je daarbij kunnen adviseren en helpen.

De hypotheekadviseur informeert je vervolgens over de bijbehorende kosten voor de vervolgstappen. Voor ons advies en onze bemiddeling betaal je De Hypotheker eenmalig een bedrag. De hoogte van dit bedrag hangt af van het soort dienstverlening dat je kiest: Zelfzeker, Jazeker of Pluszeker.

Richtbedragen van onze dienstverlening

Voor ons hypotheekadvies en onze bemiddeling betaal je bij De Hypotheker gemiddeld een bedrag van: Afhankelijk van je exacte vraag en je persoonlijke situatie kan een ander bedrag gelden. De adviseur informeert je tijdig op welk moment je met welke kosten te maken krijgt. Dat bedrag wordt vermeld in de opdracht tot dienstverlening. Tot het moment dat we de opdracht tot dienstverlening overeengekomen zijn, zijn de gesprekken voor rekening van De Hypotheker.

Beloningsbeleid De Hypotheker

De Hypotheker stelt het belang van haar klanten centraal en hanteert daarom een beloningsbeleid dat ervoor zorgt dat klanten zorgvuldig worden behandeld. Dit betekent onder andere dat De Hypotheker een beheerst beloningsbeleid voert voor alle medewerkers. De Hypothekers Associatie BV, het hoofdkantoor, toetst periodiek of dit beleid wordt nageleefd. Mocht er aanleiding bestaan, dan wordt het beleid aangepast.
De variabele beloning van onze medewerkers is beperkt. Zo worden medewerkers beoordeeld op basis van kwantitatieve en kwalitatieve componenten en op korte en lange termijn doelstellingen.

Meer weten? Lees meer over de werkwijze van De Hypotheker.