Nationale Hypotheek Garantie: wat is het?

Voor de aankoop van je woning kun je een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Sluit je een hypotheek af met NHG, dan loop je als woningeigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting. Als je bijvoorbeeld je maandlasten niet meer kan betalen omdat je werkloos of arbeidsongeschikt bent geworden, dan moet je je huis verkopen. Als de opbrengst niet voldoende is om je restschuld af te lossen, betaalt het Waarborgfonds Eigen Woningen onder voorwaarden het verschil aan de bank. 

Voorwaarden NHG

Je komt in aanmerking voor NHG als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

  • Het hypotheekbedrag voor de financiering van je woning bedraagt sinds 1 januari 2019 maximaal 290.000 euro. Dit is tevens het maximale aankoopbedrag. 
  • Als er sprake is van energiebesparende voorzieningen dan bedraagt de maximale kostengrens momenteel 307.400 euro. 
  • De woning moet je hoofdverblijf zijn.
  • NHG is mogelijk voor alle soorten woonhuizen, voor appartementen en voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen. NHG is niet mogelijk voor de aankoop van recreatiewoningen, woonboten, garages en stacaravans.

Let op: sinds 1 januari 2018 mag de maximale lening nog maar 100% van de waarde van de woning bedragen. Dit betekent dat alle bijkomende kosten uit eigen middelen betaald moeten worden. Je moet hierbij rekening houden met kosten ter hoogte van ongeveer 6 procent van de koopsom. 

NHG en woningverbetering

NHG is ook mogelijk bij verbetering van je woning. Hier moet dan sprake zijn van ‘kwaliteitsverbetering’, ofwel herstel van achterstallig onderhoud, verbetering en/of uitbreiding van de woning. Denk aan een nieuwe badkamer, keuken, dakkapel of andersoortige woninguitbreiding, maar ook aan achterstallig onderhoud. Het gaat hier immers om verbouwing en/of verbeteringen aan je woning. Je kunt je bestaande hypotheek oversluiten naar een andere geldverstrekker en tegelijkertijd verhogen of je kunt een aanvullende lening voor verbouwing of verbetering van je woning afsluiten.

Houd er wel rekening mee dat het verbouwingsbedrag in depot wordt gehouden en pas bij het inleveren van nota's wordt uitbetaald. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat je eerst zelf het geld moet voorschieten.

Houd er ook rekening mee dat er nooit meer geleend kan worden dan 100 procent van de woningwaarde. Heeft je huis onvoldoende waarde, dan kun je niet alles meefinancieren en moet je eigen geld inbrengen. Ga je je woning verbeteren met energiebesparende voorzieningen, dan mag je 106 procent van de marktwaarde lenen. Let op: niet iedere geldverstrekker hanteert deze regeling.

Energiebesparende voorzieningen 

Energiebesparende voorzieningen kunnen ook met NHG worden meegefinancierd. Als je naast de aankoop van de woning ook de woning gaat verbeteren op basis van energiebesparende voorzieningen dan mag je de daadwerkelijke kosten aan energiebesparende voorzieningen meefinancieren. De maximale kostengrens bedraagt dan 307.400 euro.

Een prettige bijkomstigheid is dat de lasten van de investeringen in energiebesparing vanaf 2016 tot een bedrag van maximaal 9.000,- euro buiten beschouwing blijven bij de inkomenstoets (waarmee wordt bepaald hoeveel je kan lenen) als het bruto jaarinkomen minimaal 33.000 euro bedraagt. Je kunt dus op basis van hetzelfde inkomen meer lenen als er sprake is van energiebesparende voorzieningen. Onder energiebesparende voorzieningen vallen: een HR-ketel, spouwmuur-, dak- en vloerisolatie, HR++ beglazing, een warmtepomp, een zonneboiler en/of zonnecellen. Daarnaast mag ook 9.000 euro buiten beschouwing worden gelaten bij aankoop van een zeer energiezuinige woning (energielabel A++ of hoger, of energieprestatie coëfficiënt van maximaal 0,6) en 25.000 euro bij de aankoop van een energieneutrale woning.  

Kosten meefinancieren

Houd er rekening mee dat je eigen geld moet inbrengen voor de financiering van bijkomende kosten. Denk hierbij aan notariskosten, advies- en bemiddelingskosten en overdrachtsbelasting. Deze bijkomende kosten zijn ongeveer 6 procent van de koopsom. Het is niet meer mogelijk om kosten in je hypotheek op te nemen. Het hypotheekbedrag wat je krijgt is 100% van de woningwaarde. Voor de overige kosten moet je dus altijd eigen geld inbrengen.

Wil je energiebesparende voorzieningen aanbrengen in je woning, dan kun je maximaal 106 procent van de marktwaarde lenen. Let wel: niet elke geldverstrekker wil de extra 6 procent financieren. Je adviseur kan je hier meer over vertellen.

Wil je meer weten over NHG en wat jouw mogelijkheden zijn? Maak een afspraak met een hypotheekadviseur bij De Hypotheker. Of bereken zelf of je in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG.