Historische hypotheekrente

Na jaren van dalende hypotheekrentes, is er sinds kort weer een stijgende lijn te zien in de hypotheekrentetarieven.

Na jaren van dalende hypotheekrentes, is er sinds kort weer een stijgende lijn te zien in de hypotheekrentetarieven. De rentestanden kenden de afgelopen decennia een grillig verloop. Wij hebben de ontwikkelingen voor je in kaart gebracht.

In de hypotheekrente grafiek zie je het verloop van de hypotheekrente vanaf 1984. Klik op de afbeelding van de hypotheekrente grafiek om deze te vergroten.

historische rentestanden


Bekijk ook de 
actuele rentestanden en de rentebarometer.

Hypotheekrente historie

Zoals je ziet in de grafiek van de historische hypotheekrente, was de hypotheekrente eind jaren tachtig en begin jaren negentig enorm hoog in vergelijking met nu. De hypotheekrente-historie die momenteel geschreven wordt, wordt veroorzaakt door de Euribor-rente. Dit is het rentepercentage dat Europese banken onderling rekenen als ze geld uitlenen aan elkaar.
 

Hypotheekrente ontwikkeling vanaf de jaren ‘80

Over de hypotheekrente geschiedenis wordt veel gezegd en geschreven. Als je kijkt naar de grafiek bovenaan deze pagina, is de stand van de hypotheekrente vanaf de helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw zichtbaar. De hypotheekrente lag toen echt stukken hoger dan nu en aan het begin van de jaren ’90 waren rentes van 10% of 11% eerder regel dan uitzondering. Dat had alles te maken met de hoge kapitaalmarktrente op dat moment. Er was eind jaren ’80 veel economische en politieke onzekerheid, onder andere als gevolg van de val van de Berlijnse Muur en de economische heropbouw van de voormalige Oostbloklanden. 

Na 1990 daalden de hypotheekrentes weer, zo ongeveer tot aan het jaar 2000. Als gevolg van onzekerheid op de beurzen en het uiteenspatten van de internetbubbel stegen de rentestanden opnieuw. Van 2001 tot en met 2005 ging de hypotheekrente weer verder naar beneden, uitkomend op een gemiddelde hypotheekrente van zo’n 4%. Daarna stegen de tarieven weer tot aan de financiële crisis in 2008 en 2009. 

De laatste tien jaar zijn de hypotheekrentes voornamelijk gedaald, met name als gevolg van het door de ECB zelf in stappen verlagen van de ECB-rente. Verschillende stimuleringsmiddelen zorgen ervoor dat de kapitaalmarktrentes daalden en daardoor dus ook de hypotheekrentes. 

Kortom: als je over het geheel genomen kijkt, is de hypotheekrente in ruim 35 jaar tijd flink gedaald.

Op de hoogte blijven van de hypotheekrente ontwikkeling? Neem een gratis rentestandenabonnement.