Historische hypotheekrente

Na jaren van dalende hypotheekrentes en uitzonderlijk lage rentestanden, begon de rente in 2022 te stijgen. In 2023 zette die stijging niet door en bleef de hypotheekrente stabiel. De rentestanden kenden de afgelopen decennia een grillig verloop. Om een goed beeld te hebben van de hoogte van de rente, is het goed om te kijken naar het verleden. Wij hebben de renteontwikkelingen voor je in kaart gebracht.

Rente

Hypotheekrente grafiek

In de hypotheekrente grafiek zie je het verloop van de hypotheekrente vanaf 1984. Klik op de afbeelding van de hypotheekrente grafiek om deze te vergroten.
Bekijk ook de 
actuele rentestanden en de rentebarometer.

Hypotheekrente historie

Zoals je ziet in de grafiek van de historische hypotheekrente, was de hypotheekrente eind jaren tachtig en begin jaren negentig enorm hoog in vergelijking met nu. En was de lage rentestand van een aantal jaar geleden uitzonderlijk.

Hypotheekrente ontwikkeling vanaf de jaren ‘80

Over de hypotheekrente geschiedenis wordt veel gezegd en geschreven. Als je kijkt naar de grafiek bovenaan deze pagina, is de stand van de hypotheekrente vanaf de helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw zichtbaar. De hypotheekrente lag toen echt stukken hoger dan nu en aan het begin van de jaren ’90 waren rentes van 10% of 11% eerder regel dan uitzondering. Dat had alles te maken met de hoge kapitaalmarktrente op dat moment. Er was eind jaren ’80 veel economische en politieke onzekerheid, onder andere als gevolg van de val van de Berlijnse Muur en de economische heropbouw van de voormalige Oostbloklanden. 

Na 1990 daalden de hypotheekrentes weer, zo ongeveer tot aan het jaar 2000. Als gevolg van onzekerheid op de beurzen en het uiteenspatten van de internetbubbel stegen de rentestanden opnieuw. Van 2001 tot en met 2005 ging de hypotheekrente weer verder naar beneden, uitkomend op een gemiddelde hypotheekrente van zo’n 4%. Daarna stegen de tarieven weer tot aan de financiële crisis in 2008 en 2009. 

De laatste tien jaar zijn de hypotheekrentes voornamelijk gedaald, met name als gevolg van het door de Europese Centrale Bank (ECB) zelf in stappen verlagen van de ECB-rente. Verschillende stimuleringsmiddelen zorgden ervoor dat de kapitaalmarktrentes daalden en daardoor dus ook de hypotheekrentes.

Sinds begin 2022 zijn de marktrentes vanaf hun zeer lage niveaus flink opgeveerd. Hogere inflatieverwachtingen in het eurogebied, zeker sinds de oorlog in Oekraïne, zijn een belangrijke oorzaak. Ook is de ECB gestopt met het opkopen van obligaties en zijn er verdere renteverhogingen aangekondigd om de hoge inflatie tegen te gaan. In het kielzog van de marktrentes zijn de tarieven van hypotheken mee omhooggegaan. Al stabiliseerde de rente zich in 2023 weer na de opvering.

Hoe de rente zich op de lange termijn zal ontwikkelen, valt niet te voorspellen. Onze rente-experts delen wel iedere 2 weken hun verwachtingen voor de korte termijn. Wil je op de hoogte blijven van de hypotheekrente ontwikkeling? Neem een gratis rentestandenabonnement.