Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van DHA, dan wel bij DHA rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door DHA verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is - anders dan uitsluitend voor privé-gebruik - niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DHA.