Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij de maandelijkse som van rente plus aflossing gelijk blijft gedurende de gehele looptijd. Op de einddatum is de gehele hypotheek afgelost.

Kenmerken van een annuïteitenhypotheek

  • De hypotheek heeft een vaste einddatum
  • Tijdens de looptijd los je periodiek af
  • Je maandlasten (rente en aflossing) zijn elke maand hetzelfde
  • Je hebt zekerheid dat je de hypotheek aflost
annuïteitenhypotheek looptijd in jaren

Annuïteiten, het bedrag dat je maandelijks betaalt

Je maandlasten blijven gedurende de looptijd van de hypotheek gelijk. Het bedrag dat je elke maand betaalt, wordt de annuïteit genoemd. Het maandelijkse bedrag bestaat uit aflossing en rente.

De samenstelling van het bedrag dat je maandelijks betaalt, verandert in de loop van de jaren. In het begin betaal je een groot deel aan rente en is het aflossingsaandeel klein. Per maand verschuift de samenstelling van het totaal te betalen bedrag. Aan het einde van de looptijd is juist het renteaandeel klein en het aflossingsaandeel groot. Dat betekent dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin heb je namelijk veel renteaftrek, later juist veel minder. Hierdoor stijgen je maandlasten inclusief fiscaal voordeel dus geleidelijk.
Een voordeel van de annuïteitenhypotheek vergeleken met de lineaire hypotheek is dat de maandlasten in de beginperiode lager zijn.
Op de helft van de looptijd van de annuïteitenhypotheek heb je ongeveer éénderde deel van de hypotheek afgelost. Op twééderde van de looptijd is ongeveer de helft van het hypotheekbedrag afgelost.

Rekenvoorbeeld
Stel je hebt een hypotheek nodig van € 216.000. De looptijd voor je hypotheek is 30 jaar en de hypotheekrente bedraagt 5%. In dat geval bedraagt de maandelijkse annuïteit € 1.160.

Maand Hoofdsom begin maand Aflossing Rente Bruto maandlast
1 € 216.000 € 260 € 900 € 1.160
2 € 215.740 € 261 € 899 € 1.160
3 € 215.480 € 262 € 898 € 1.160
4 € 215.218 € 263 € 897 € 1.160
5 € 214.955 € 264 € 896 € 1.160
" " " " "
355 € 6.857 € 1.131 € 29 € 1.160
356 € 5.726 € 1.136 € 24 € 1.160
357 € 4.590 € 1.140 € 19 € 1.160
358 € 3.450 € 1.145 € 14 € 1.160
359 € 2.305 € 1.150 € 10 € 1.160
360 € 1.155 € 1.155 € 5 € 1.160