Privacy Statement en De Hypotheker

De Hypotheker is een franchiseorganisatie, bestaande uit De Hypothekers Associatie (DHA) (franchisegever) en bij De Hypotheker Formule aangesloten franchisevestigingen (franchisenemers). De Hypotheker houdt zich bezig met het (doen) begeleiden klanten in ruime zin bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren klanten over krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten. De Hypothekers Associatie B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24187850. DHA exploiteert als franchisegever De Hypotheker Formule. DHA / De Hypotheker verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt.

DHA beoogt met De Hypotheker Privacy Statement u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. DHA is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van De Hypotheker. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van DHA. 

Ons privacybeleid
Zowel DHA als elke franchisevestiging aangesloten bij De Hypotheker hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

DHA heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het Meldingsregister van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?
DHA zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:
  • Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) bemiddelen bij en adviseren omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het (doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van de relatie met de klant.
  • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden.
  • Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en serviceactiviteiten teneinde een relatie met een klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Activiteiten zoals telemarketing, prospectmarketing, versturen van e-mails. Op basis van gegevens uit interne bronnen, externe bronnen en/of uw bezoek aan onze webpagina's (hypotheker.nl en mijn.hypotheker.nl) doet DHA (potentiële) klanten een passende en gerichte commerciële aanbieding (bijvoorbeeld via post, telefoon of internet), waarbij rekening wordt gehouden met specifieke kenmerken van een klant.
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of laakbare) gedragingen gericht tegen DHA, De Hypotheker, haar klanten en medewerkers, financiële instellingen (kredietverstrekkers en verzekeraars), alsmede het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De persoonsgegevens van klanten van DHA kunnen voor voornoemde doelen ook worden verwerkt door andere bij De Hypotheker Formule aangesloten franchisevestigingen.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft een financiële instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid benodigd voor het afsluiten van levens- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarvoor De Hypotheker als bemiddelaar optreedt. Deze gegevens worden, in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen extra zorgvuldig verwerkt.

Voor schadeverzekeringen kan de financiële instelling (verzekeraar) klanten ook vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden door De Hypotheker en de financiële instelling verwerkt en door de financiële instelling gebruikt om het risico te beoordelen. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Recht op inzage en correctie
DHA houdt uw gegevens graag actueel. U kunt uw (persoon-)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account op Mijn Hypotheker. Als u wilt weten welke gegevens DHA verder over u heeft vastgelegd of gegevens die DHA over u heeft vastgelegd onjuistheden bevat en niet direct door u kunnen worden gewijzigd, dan kunt u contact opnemen met ons via mijn@hypotheker.nl.

Recht van verzet
Persoonsgegevens worden door De Hypotheker ook gebruikt voor (gerichte) marketing activiteiten, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet, om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u relevant kunnen zijn. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u contact opnemen met ons via mijn@hypotheker.nl. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen.

Het gebruik van hypotheker.nl en mijn.hypotheker.nl
Als u onze website hypotheker.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u meer gerichte informatie en aanbiedingen op de website te plaatsen.

Als u een account op mijn.hypotheker.nl aanmaakt kan u onder meer zelf persoonsgegevens beheren en u inschrijven voor specifieke diensten. Dit stelt ons in staat om op basis van uw profiel en de interesse die u op onze website hebt getoond, u meer gerichte informatie en aanbiedingen te doen.

Hebt u even geen zin in deze gerichte informatie en aanbiedingen? Zet ze dan uit via Mijn Gegevens binnen Mijn Hypotheker. U kan ze net zo makkelijk weer aanzetten. Op deze manier kan u zelf bepalen wanneer de voor u relevante informatie wordt getoond.

DHA heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website hypotheker.nl en mijn.hypotheker.nl te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Cookie policy
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Dit bestand kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Voor het verzamelen van bezoekersgegevens maken wij onder andere gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om De Hypotheker te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor De Hypotheker en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Zie voor meer uitgebreide informatie onze pagina over cookies.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van De Hypotheker Privacy Statement kan door ons worden aangepast, indien nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving, daartoe aanleiding geven. Wij adviseren u dan ook om de tekst van ons Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen
Indien u vragen heeft over De Hypotheker Disclaimer, Copyright of Privacy Statement of over de wijze waarop DHA of De Hypotheker met persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via info@hypotheker.nl.

Gewijzigd op 1 juni 2010. 
Deel dit artikel:
Linkedin