Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek ben je gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen. Op de einddatum los je in één keer de hele lening af. Tijdens de looptijd betaal je alleen rente over de hypotheekschuld.

Kenmerken van een aflossingsvrije hypotheek

Tijdens de looptijd:

  • betaal je alleen hypotheekrente;
  • los je niet af op de hypotheek.

Aan het eind van de looptijd los je in één keer de hele hypotheek af.

Hypotheekrenteaftrek

Wie na 1 januari 2013 een hypotheek afsluit heeft alleen hypotheekrenteaftrek als hij de hypotheek aflost op basis van een annuïteiten- of een lineaire hypotheek. Voor bestaande aflossingsvrije hypotheken is er wel een uitzondering mogelijk , omdat er een overgangsregeling geldt.

De overgangsregeling voor de (bestaande) eigenwoningschuld geldt voor de eigenwoningschuld die op 31 december 2012 bestond. De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheek of lening waarover je de rente mag aftrekken. Dit is alleen een hypotheek of lening die betrekking heeft op jouw eigen woning, bijvoorbeeld om de woning aan te kopen, te verbeteren of te onderhouden. Gebruik je een deel van de hypotheek of lening om bijvoorbeeld je huis in te richten? Of om een auto te kopen? Dan hoort dit deel niet bij je eigenwoningschuld.

Bij het ontbreken van een eigenwoningschuld op 31 december 2012, geldt het overgangsrecht ook nog voor:

  • de eigenwoningschuld die in 2012 bestond direct voorafgaand aan de vervreemding van de eigen woning én de nieuwe eigenwoningschuld uiterlijk in 2013 is ontstaan;
  • de eigenwoningschuld die in 2013 is ontstaan door een in 2012 getekende onherroepelijke koopovereenkomst;
  • de eigenwoningschuld die in 2013 is ontstaan door een in 2012 getekende onherroepelijke aanneem- en/of verbouwingsovereenkomst;
  • de eigenwoningschuld die voor 31 december 2012 bestond voorafgaand aan een vervreemding als gevolg van een verhuur van de voormalige eigen woning, voor zover de woning vóór 2021 weer als eigen woning in gebruik wordt genomen;

Check je aflossingsvrije hypotheek

In het verleden heb je gekozen voor een hypotheek die gedeeltelijk of geheel aflossingsvrij is. Een keuze die op dat moment goed bij je persoonlijke situatie paste. Het is belangrijk om met enige regelmaat even stil te staan bij deze keuze. Met behulp van onze tool brengen we je situatie in kaart en geven we je een advies over de te ondernemen stappen.

Doe de check arrow_forward