Overgangsrecht

De term overgangsrecht wordt gebruikt voor een hypotheek die al bestond op 31 december 2012. Per 1 januari 2013 zijn er namelijk nieuwe hypotheekregels gekomen. Deze nieuwe regels verplichten je om voor het behouden van je hypotheekrenteaftrek de lening annuïtair of lineair en binnen 30 jaar af te lossen.

Als je op 31 december 2012 al een hypotheek had, dan kun je voor het bedrag van deze hypotheek de oude regels laten gelden en ben je niet verplicht om annuïtair of lineair af te lossen voor dat deel. Alleen als je een hogere hypotheek afsluit dan je had (bijvoorbeeld omdat je nieuwe woning duurder is dan je oude) zijn voor dat hogere hypotheekdeel de nieuwe regels van toepassing.

Je hypotheek valt onder het overgangsrecht:

  • Als je op 31 december 2012 een huis met een hypotheek had die je gebruikt als hoofdverblijf.
  • Bij oversluiting van je bestaande hypotheek (gesloten voor 31 december 2012). Het overgangsrecht geldt dan voor het bedrag van de hypotheek op 31 december 2012, tenzij je erna een aflossing hebt gedaan.

Overgangsrecht en de verkoop van je huis

Als je een hypotheek onder overgangsrecht aflost, dan blijven de oude regels van toepassing mits je in het lopend kalenderjaar plus het daaropvolgende jaar een nieuwe hypotheek afsluit.

Voorbeeld
Los je ergens in 2019 je hypotheek af, dan moet je uiterlijk 31 december 2020 een nieuwe woning gekocht hebben die aan je overgedragen is bij de notaris. Dan kun je je oude hypotheek meenemen en ben je voor dat deel niet verplicht onder de nieuwe regels van minimaal annuïtair of lineair en binnen 30 jaar aflossen de lening af te sluiten.