Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt. De rente die je betaalt voor je hypotheek is onder bepaalde voorwaarden maximaal 30 jaar fiscaal aftrekbaar.

Heb je je hypotheek na 1-1-2013 afgesloten? Dan is alleen de rente voor annuïteiten- en lineaire hypotheken nog maar aftrekbaar als deze in maximaal 360 maanden wordt afgelost. Voor hypotheken van vóór 1-1-2013 gelden op het gebied van hypotheekrenteaftrek ruimere regels. Dit wordt het overgangsrecht genoemd.

Rekenvoorbeeld

Stel: je hebt een inkomen van € 35.000 en je betaalt 40% inkomstenbelasting, oftewel € 14.000. Je hebt dit jaar een huis gekocht en je komt in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Je hypotheek bedraagt € 130.000 en geeft je bruto maandlasten (rente plus aflossing) van ongeveer € 461. Aan hypotheekrente betaal je in het eerste jaar € 2.171. De betaalde hypotheekrente mag je aftrekken van je inkomen.

De rekensom is nu als volgt: je inkomen van € 35.000 minus de hypotheekrente € 2.171 is € 32.829. Over dit bedrag wordt nu de inkomstenbelasting berekend. Je betaalt nu dus nog maar € 13.131 inkomstenbelasting (40% van € 32.829). Het recht op hypotheekrenteaftrek levert je in dit voorbeeld een belastingverlaging van € 869 op (€ 14.000 minus € 13.131), oftewel € 72 per maand. De netto maandlast van je nieuw gekochte woning komt hiermee uit op € 389 (€ 461 minus € 72).
Let op: dit is een gesimplificeerde voorbeeldberekening om je te laten zien hoe hypotheekrenteaftrek werkt. In werkelijkheid moet je ook nog rekening houden met een nadelig effect van het eigenwoningforfait.


Andere aftrekposten?

Naast de jaarlijkse hypotheekrente mag je ook bepaalde kosten die je in het jaar van aankoop hebt gemaakt éénmalig aftrekken. Denk hierbij gemaakte kosten voor het verkrijgen van de hypotheek, zoals taxatiekosten, advieskosten, notariskosten voor het opstellen van de hypotheekakte, borgtochtprovisie NHG en kosten voor het verlengen van de offerte. Veelvoorkomende kosten die je niet kunt aftrekken zijn o.a. notariskosten voor het opstellen van de transportakte, makelaarscourtage, overdrachtsbelasting en kosten voor een bankgarantie.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de hypotheekrenteaftrek verder beperkt naar 49,0%. Dit geldt alleen voor huiseigenaren die met hun inkomen in de hoogste belastingschijf vallen. De renteaftrek wordt vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3 procent beperkt tot het laagste belastingtarief van 37 procent. Dat kan mensen met hogere inkomens honderden euro's per jaar schelen. Hier lees je meer over de veranderingen.

  2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
Maximaal aftrektarief andere grondslag verminderende posten 51,95% 51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%