Boeterente

Boeterente is het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer je eerder dan afgesproken je hypotheek aflost. 

Per jaar mag je een percentage van de hoofdsom van je hypotheek boetevrij aflossen. Vaak mag je 10 tot 20 procent van de hoofdsom per jaar boetevrij aflossen. Als je meer dan dit boetevrije gedeelte aflost, betaal je mogelijk een boeterente.

Hoogte boeterente

Je betaalt boeterente als de marktrente voor vergelijkbare leningen lager is dan de rente die je nu betaalt. De wijze waarop boeterente wordt berekend, verschilt per geldverstrekker. De hoogte van de boeterente wordt bepaald door verschillende factoren, onder andere:

  • Het hypotheekbedrag: hoe hoger de hypotheeksom, hoe hoger de boeterente.
  • De boetevrije aflossing: hoe lager het boetevrije gedeelte, des te hoger de boeterente.
  • De resterende rentevaste periode; hoe langer de rentevaste periode nog doorloopt, hoe hoger de boete.

Boetevrij aflossen

Als je vervroegd aflost, betaal je meestal een boete, maar in sommige situaties is dit echter niet het geval. In de hypotheekvoorwaarden of de hypotheekakte lees je onder welke voorwaarden je boetevrij kunt aflossen. In de volgende gevallen kun je meestal boetevrij aflossen:

  • aan het einde van de rentevaste periode;
  • bij verkoop van de woning;
  • bij executieverkoop van je woning;
  • bij het tenietgaan van je woning;
  • bij uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering;
  • als de dagrente hoger is dan je contractrente.

Voorbeeld boeterente berekenen

Je hebt een hypotheek van €200.000 geleend op 1 januari 2010 tegen 5,4% rente voor 10 jaar vast.  Op 3 december 2018 wil je € 25.000 inlossen op de lening. De vergelijkbare rente is 2,4%. Aangezien de marktrente lager is dan de rente die je betaalt, ben je boeterente verschuldigd.

Je mag 10% van de hoofdsom per jaar boetevrij aflossen. Je hebt in 2018 nog niet afgelost op je hypotheek. Daarom kun je € 20.000 euro boetevrij aflossen en ben je alleen over de extra aflossing van € 5.000 boeterente verschuldigd. 

Je berekent de boeterente over het renteverschil gedurende de restant looptijd of tot de rentevaste periode verloopt. In dit geval is de boeterente (bij benadering) te berekenen als: 
5,4% - 2,4% = 3,0% over € 5.000 = € 150 verschil in rente. € 150 / 12 maanden = 12,5 x 25 maanden = € 312,50. 

Je kunt er ook voor kiezen om in december € 20.000 in te lossen en in januari 2019 (dan is het weer een nieuw jaar) het restant in te lossen. Op deze manier ontloop je de boeteclausule.

 

Boeterente laten berekenen?

De wijze waarop de boeterente wordt berekend, is verschillend per geldverstrekker. Onze hypotheekadviseurs kunnen je er meer over vertellen. 

Maak een afspraak arrow_forward