Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon. Dat kan een vast bedrag zijn, maar je kunt ook kiezen voor een in de toekomst dalende vaste uitkering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af.

Check of je kunt oversluiten 

 

Check of je kunt besparen 

 

De uitkering stelt je partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen. Het kan ook dienen als buffer om inkomensverlies (tijdelijk) op te vangen.

Soorten overlijdensrisicoverzekeringen

  • Tijdelijke gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze verzekering wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd, wanneer de verzekerde overlijdt binnen de looptijd van de verzekering. Leeft de verzekerde nog aan het eind van de looptijd, dan eindigt de verzekering dus zonder uitkering.

  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Het verschil met de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is dat de verzekerde som jaarlijks met een gelijk bedrag daalt. De duur van de premiebetaling is korter dan de duur van de verzekering, omdat anders de laatste jaren de premie relatief te hoog zou zijn.

  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij deze soort daalt de verzekerde som jaarlijks volgens het aflossingsschema van een lening die wordt afgelost in annuïteiten. De verzekerde som daalt in de eerste jaren langzaam en daarna steeds sneller. Ook bij deze verzekering is de duur van de premiebetaling korter dan de duur van de verzekering.

Hoogte premie
De hoogte van de premie voor de verzekering hangt af van het verzekerde bedrag, je leeftijd en je gezondheid op het moment van afsluiten.

Gezondheidsverklaring
Als je deze verzekering aanvraagt ben je verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen, die je voor de verzekeraar moet beantwoorden. Hierdoor kan de verzekeraar het risico om je te verzekeren berekenen. Je bent verplicht om de gezondheidsverklaring eerlijk en naar beste weten in te vullen. Heb je de gezondheidsverklaring niet naar waarheid ingevuld, dan hoeft de verzekeraar bij uitkering van de verzekering het verzekerde bedrag niet uit te keren.

Tussentijds beëindigen
Een overlijdensrisicoverzekering ga je aan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 30 jaar. Je kunt de verzekering tussentijds beëindigen.

Verpanding overlijdensrisicoverzekering
Verpanding van een overlijdensrisicoverzekering houdt in dat de rechten uit de polis overgedragen worden aan de geldverstrekker. Wanneer de polis wordt uitgekeerd, los je met de uitkering je hypotheek geheel of gedeeltelijk af. Het doel van de verpanding is dat de geldverstrekker er dan zeker van is dat je de uitkering gebruikt om de hypotheek te verlagen.

 

Onze klanten zijn tevreden. De Hypotheker wordt beloond met een 8,9/10 op basis van 1700 Klantenvertellen beoordelingen.

Dit wil je misschien ook lezen

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak