Begrippenlijst

In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking. Bij twijfel over de gezondheid en bij hoge verzekerde bedragen kunnen er aanvullende vragen of een medische keuring worden geëist.

Als je een verzekering aanvraagt waarbij je gezondheid van belang is, word je gevraagd een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen, die bijvoorbeeld bij de aanvraag van een overlijdensrisicoverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering moeten worden ingevuld. Er worden vragen gesteld over je gezondheidstoestand in het verleden en op dit moment.

De ingevulde verklaring is bedoeld voor een medische adviseur van de verzekeraar. De medische adviseur adviseert de verzekeraar over het risico dat je vormt voor de verzekeraar. Het medische advies kan zijn:

  • Je risico is voor de verzekeraar gemiddeld. Je krijgt dan de verzekering die je aanvroeg.
  • Je risico is hoger dan gemiddeld, dan betaal je misschien een hogere premie
  • Je risico is te hoog. De medisch adviseur adviseert dan je niet te verzekeren. Je krijgt dan niet de verzekering die je aanvroeg.

De verzekeraar beslist uiteindelijk over je aanvraag. Je hebt als klant de plicht om alle antwoorden eerlijk en volledig te beantwoorden. Dit wordt ook wel de mededelingsplicht genoemd. Indien je de vragen niet naar waarheid hebt ingevuld, kan het zijn dat bij uitkering van de verzekering de nabestaanden geen uitkering ontvangen.

Extra medische informatie
Het kan voorkomen dat de medisch adviseur naar aanleiding van de ingevulde gezondheidsverklaring extra informatie nodig heeft over je gezondheid. Er kan extra informatie opgevraagd worden bij bijvoorbeeld je huisarts. De huisarts mag alleen jouw gezondheidsgegevens aan de medisch adviseur afgeven als je dat goed vindt. Je geeft deze toestemming met een machtiging. De medisch adviseur kan je daarnaast vragen om een medisch onderzoek te ondergaan. Je bepaalt zelf of je dat wilt. Als je niet wilt mee werken aan het medisch onderzoek zal de verzekeraar vaak de aanvraag voor de verzekering niet verder in behandeling nemen.

Wet op medische keuringen
De verzekeraars mogen niet zomaar allerlei vragen stellen over je gezondheid.

In de Wet op Medische Keuringen staat welke beperkingen hiervoor gelden. Deze beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag: de zogenoemde vragengrens. Er zijn twee vragengrenzen: een voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en een voor levensverzekeringen met een overlijdensrisico. Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat het om het totaal verzekerde bedrag per jaar. Bij levensverzekeringen gaat het om het totaal verzekerde bedrag aan levensverzekeringen over een periode van drie jaar.

De vragengrens voor een levensverzekering bedraagt 250.000 euro, voor het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid bedraagt de vragengrens 36.249 euro en voor de daaropvolgende jaren van arbeidsongeschiktheid bedraagt 24.267 euro. De meeste verzekeraars hanteren echter vrijwillig een hogere vragengrens, tussen de 350.000 en de 500.000 euro.

Kosten gezondheidsverklaring
Voor een gezondheidsverklaring worden geen kosten in rekening gebracht. Het kan wel voorkomen dat er een medische keuring nodig is, daar zijn vaak wel kosten aan verbonden. Wanneer de verzekeraar deze keuring eist, betalen zij bijna altijd deze kosten.

Rechten en plichten
Tegen over de verzekeraar en medisch adviseur heb je verschillende rechten en plichten. Je rechten zijn:

  • Je mag je medisch dossier bij de verzekeraar altijd inzien. De medisch adviseur kan het advies toelichten. Dit is het recht op inzage.
  • Je mag als eerste weten wat de medisch adviseur de verzekeraar wilt adviseren. Dit dien je vooraf aan te vragen met een brief. Dit wordt het recht op eerste kennisneming genoemd.
  • Je kunt de medisch adviseur vragen om geen medisch advies te geven aan de verzekeraar. De verzekeraar stopt dan de aanvraag voor de verzekering.
  • Je mag je aanvraag opniew laten beoordelen. Bijvoorbeeld als de verzekeraar die afwijst.

Je plichten zijn:

  • Je vult de gezondheidsverklaring zelf in en dat doe je eerlijk en naar beste weten.
  • Je geeft veranderingen in je gezondheid meteen door, dat doe je totdat de verzekering definitief is.

 

 

 

 

 

 

Op jezelf wonen. Ga je een huis huren of kopen?

De Hypotheker wijst je de weg in het doolhof van hypotheken en regelt alles rond je eerste hypotheek.

Maak een afspraak of stel je vraag aan één van onze specialisten.

Maak een afspraak