Het beloningsbeleid van De Hypotheker

Het beloningsbeleid van De Hypotheker is ontwikkeld overeenkomstig huidige wet- en regelgeving voor beloningen in de financiële sector. Het beloningsbeleid van De Hypotheker is afgestemd op de omvang, organisatie en activiteiten van de Hypotheker. Het beloningsbeleid wordt periodiek gereviewd.

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staat het klantbelang centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de manier waarop wij onze medewerkers belonen.

De beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor het grootste deel vast en voor een deel variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning bedraagt als hoofdregel maximaal 20% van het vaste salaris van de medewerker en is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk en de door de medewerker behaalde doelstellingen. Deze doelstellingen bestaan altijd voor ten minste de helft uit niet-financiële doelen. Een toegekende variabele beloning wordt in de regel in geld uitgekeerd volgend op het jaar waarop de beoordeling betrekking heeft (het prestatiejaar).

De Hypothekers Associatie B.V. (DHA) is eindverantwoordelijk voor het beloningsbeleid en voor het toezicht op de uitvoering daarvan voor haar medewerkers. Voor directieleden ligt dit bij Blauwtrust Groep B.V.

Het totaalbedrag dat DHA aan variabele beloningen voor haar medewerkers (74) heeft uitbetaald in 2023, met betrekking tot prestatiejaar 2022, bedraagt € 378.496,- zijnde een gemiddelde van 9,04 % per medewerker. DHA heeft geen medewerkers in dienst die een totale beloning ontvangen van meer dan € 1 miljoen.

Publicatie: juli 2023