Governance

Het beloningsbeleid van De Hypotheker

Het beloningsbeleid van De Hypotheker is ontwikkeld overeenkomstig huidige wet- en regelgeving en richtlijnen voor governance (van beloning). Het beloningsbeleid van De Hypotheker is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beleid is.

De beloning van onze medewerkers

In onze dienstverlening staat het klantbelang centraal. Dit vindt onder andere zijn uitwerking in de manier waarop wij onze medewerkers belonen.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor een deel variabel. De hoogte van het variabele deel van de beloning is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van het werk. De variabele beloning en een eventuele verhoging van het vaste deel van het salaris zijn nooit redenen om een bepaalde hoeveelheid kwantitatieve financiële doelstellingen te halen.

Het totaalbedrag dat De Hypothekers Associatie B.V. (DHA) aan variabele beloningen heeft uitgekeerd aan haar medewerkers in 2021 bedraagt € 440.973,70 (dit betreft 13,5% van de totale loonsom). DHA heeft geen medewerkers in dienst die een totale beloning ontvangen van meer dan 1 miljoen.

Publicatie: juli 2022