Begrippenlijst

We proberen je zo veel mogelijk uit te leggen. In de begrippenlijst vind je uitleg over moeilijke begrippen rondom hypotheken en andere financiële onderwerpen.

Annuïteitenhypotheek

Een hypotheekvorm waarbij je maandlasten (rente en aflossing) elke maand hetzelfde zijn.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek los je niet af, maar je betaalt alleen rente over de hypotheekschuld.

Advies- en bemiddelingskosten voor een hypotheek

Als je een hypotheekadviseur inschakelt voor advies en bemiddeling bij de aanschaf van een woning, dan rekent deze adviseur advies- en bemiddelingskosten. Deze kosten verschillen per aanbieder.

Algemene Nabestaanden Wet

De Anw is een sociale voorziening die onder voorwaarden een basisuitkering verstrekt aan degene die achterblijft wanneer jij of je partner overlijdt.

Algemene Ouderdoms Wet

De AOW, de Algemene Ouderdoms Wet, is een sociale voorziening die ouderen voorziet van een basisinkomen.

Arbeidsongeschikt

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte, een ongeval of gebreken niet meer in staat bent om zelfstandig in je inkomen te voorzien.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering die dekking geeft tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Er zijn diverse varianten mogelijk.

Aansprakelijk voor de hypotheek na scheiding

Ben ik nog aansprakelijk voor de hypotheek als ik uit ons koophuis ben vertrokken?

Arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Welke voorzieningen zijn er als mijn inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschiktheid, hoe bereid je je voor?

Hoe bereid ik me financieel voor op arbeidsongeschiktheid?

Bankgarantie

Een garantie van de bank dat de borgsom die de koper aan de verkoper moet betalen, indien nodig, wordt voldaan.

Bereidstellingsprovisie

Een hypotheekofferte blijft een beperkte periode geldig. Indien je deze termijn wil verlengen, betaal je daar provisie voor.

Boeterente

Boeterente is het bedrag dat de geldverstrekker in rekening brengt wanneer je eerder dan afgesproken je hypotheek aflost.

Boetevrije aflossing

Vrijgesteld bedrag, meestal uitgedrukt in percentage van het (oorspronkelijk) geleende hypotheekbedrag, dat jaarlijks mag worden afgelost op de hypotheek.

Bankspaarhypotheek

Een bankspaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een geblokkeerde spaarrekening voor de aflossing van je hypotheek.

Beleggingshypotheek

Het vermogen voor de aflossing van de beleggingshypotheek wordt opgebouwd door middel van een aparte beleggingsrekening.

Bedrijfshypotheek of zakelijke hypotheek

Er zijn verschillende mogelijkheden om een hypotheek op een bedrijfspand te verkrijgen.

Bouwrente bij nieuwbouw

De rente die je betaalt ten behoeve van een huis, dat nog gebouwd moet worden.

Box 3

Het bezit van vermogen wordt belast met inkomstenbelasting in Box 3.

Box 1

In box 1 valt inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen woning en winst uit onderneming. In deze box vindt ook de verrekening plaats van de hypotheekrenteaftrek.

Bijleenregeling

Deze regeling stimuleert huiseigenaren om bij een verhuizing de overwaarde van hun huis te gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning.

Belastingteruggave hypotheek

Als je een eigen huis met bijbehorende hypotheek hebt, is het vaak mogelijk om belastingteruggave van inkomstenbelasting te krijgen. In veel gevallen kun je betaalde hypotheekrente namelijk als aftrekpost opvoeren in je belastingaangifte. Dit betekent dat je de betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Belastingvrij schenken

De schenkingsvrijstelling is een speciale regeling voor ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis.

Boedelverdeling

Tijdens een relatie bouw je gemeenschappelijke bezittingen op. Gaan jullie uit elkaar, dan moeten deze worden verdeeld.

BKR-registratie en een hypotheek afsluiten

Ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik met een BKR-registratie een hypotheek afsluiten en een huis kopen?

BKR-registratie als starter

Ik ben starter op de woningmarkt, maar ik sta bij het BKR geregistreerd. Kan ik nu wel een hypotheek krijgen?

Bouwkundige keuring: wat is het?

Het bouwkundige onderzoeksrapport geeft samen met het taxatierapport een objectief beeld van de waarde en staat van onderhoud van het huis.

Crowdfunding hypotheek

Een crowdfunding hypotheek is een hypotheeksoort waarbij een deel van de hypotheek bestaat uit geld afkomstig van een institutionele investeerder (bijvoorbeeld een bank) en een deel uit crowdfunding.

Doorlopend krediet

Een leningvorm waarbij je een bepaalde opnamelimiet afspreekt. Is je saldo lager dan de limiet, dan kan je het meerdere opnemen.

Dagrente

Bij de dagrente wordt gekeken naar de rente op of rond de dag waarop jouw hypotheekakte passeert.

Dalrente

Je hebt de meeste kans op een lage rente als de dalrente wordt gehanteerd bij het passeren van de hypotheekakte.

Depotrente

Je betaalt depotrente over het bedrag van je hypotheek dat nog niet is uitbetaald aan de bouwer.

Depotrekening of bouwdepot

Vanuit de depotrekening of bouwdepot betaal je de kosten voor de bouw van je nieuwbouwwoning of voor de renovatie of verbouwing van je bestaande huis.

Duitse hypotheek: geschikt voor mij?

Er zijn op dit moment twee banken in Duitsland waar je via De Hypotheker een hypotheek kunt afsluiten voor een huis in Nederland.

Execution only

Execution only betekent dat je, zonder advies van een hypotheekadviseur, zelf een hypotheek of verzekering afsluit.

Executiewaarde

De getaxeerde waarde van het huis bij gedwongen verkoop.

Energielabel

Het energielabel informeert over het energieverbruik van een woning.

Erfbelasting

Bij een erfenis ben je erfbelasting verschuldigd aan de fiscus. De hoogte van de belasting hangt af van de hoogte van de verkregen erfenis.

Eigenwoningforfait

Een fiscale bijtelling bij het inkomen in verband met het hebben van een koopwoning.

Erfpacht

Het zakelijk recht om het genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond.

Erfpachtcanon

De aftrekbare periodieke (gemeentelijke) heffing op grond dat in erfpacht is uitgegeven.

Eigenwoningreserve

Eigenwoningreserve is de verkoopopbrengst van je huis min de verkoopkosten en de resterende hypotheekschuld.

Extra aflossen op je hypotheek

Heb je spaargeld over of bijvoorbeeld een erfenis of schenking ontvangen? Dan kun je extra aflossen op je hypotheek; eenmalig een groot bedrag of een aantal kleinere aflossingen over een bepaalde periode.

Eigen geld

Het geld dat je vrij beschikbaar hebt en eventueel in de hypotheek of in het nieuwe huis kunt investeren.

Eigen geld en een nieuwe eigen woning

Welk eigen geld kan ik inzetten als ik een nieuwe woning koop?

Eigen geld: hoeveel heb je nodig voor een hypotheek?

Als je een hypotheek gaat afsluiten, komen daar een aantal kosten bij kijken. Deze kosten kun je sinds 1-1-2018 niet meer meefinancieren in je hypotheek. Je hebt daarom eigen geld nodig als je een huis gaat kopen.

Fiscale partners

Fiscale partners kunnen gemeenschappelijke inkomensbestanddelen naar eigen inzicht tussen elkaar verdelen bij de belastingaangifte.

Fiscale aspecten van een hypotheek

De fiscale regelgeving rondom hypotheken is behoorlijk complex.

Gemengde verzekering

Een verzekering die zowel bij overlijden als bij in leven zijn op de einddatum een bedrag uitkeert.

Gezondheidsverklaring

Formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheids-dekking.

Generatiehypotheek

Met een generatiehypotheek kan je familie je droomhuis helpen financieren.

Geregistreerd partnerschap

Een samenlevingsvorm die nagenoeg dezelfde wettelijke status heeft als het huwelijk.

Gouden handdruk of transitievergoeding

Schadeloosstelling voor een werknemer als het dienstverband voortijdig wordt beëindigd buiten de schuld van de werknemer om.

Geen vast contract en een hypotheek afsluiten

Ik heb geen vast contract. Kan ik nu wel een hypotheek afsluiten?

Herbouwwaarde

Het (getaxeerde) bedrag dat benodigd is om een woning, die bijvoorbeeld is afgebrand, te herbouwen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Bij het aangaan van een verplichting, bijvoorbeeld een hypotheek, stelt men één of meerdere personen persoonlijk aansprakelijk voor de verantwoordelijkheden die aan die verplichting zitten.

Hybride hypotheek

In deze hypotheekvorm worden de flexibiliteit van de levenhypotheek en de zekerheid van de spaarhypotheek met elkaar gecombineerd.

Hypotheekofferte

Voordat je een hypotheek afsluit, laat je je natuurlijk eerst adviseren voordat je een offerte laat opmaken.

Hoofdsom

Een hoofdsom is het hypotheekbedrag dat bij het afsluiten van je hypotheek is verstrekt.

Hypotheek meenemen

Als je een nieuwe woning koopt, kun je ervoor kiezen om je huidige hypotheek af te lossen en een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Hypotheek vergelijken door De Hypotheker

Hypotheek vergelijken kan alleen bij een intermediair als De Hypotheker. Banken verkopen slechts hun eigen hypotheek. Wij vergelijken alle banken, ook je eigen bank.

Hypotheekgever

Degene die de onroerende zaak als onderpand aanbiedt (de huiseigenaar of geldnemer).

Hypotheeknemer

Degene die de onroerende zaak als onderpand aanvaardt (de hypotheekinstelling of geldgever).

Hypotheekregister

Een door het Kadaster gevoerde openbare administratie waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd.

Hypothecaire inschrijving

Een hypotheek wordt ingeschreven in het zogenaamde hypotheekregister. Daarin staat het bedrag en perso(o)n(en) die de hypotheek is/zijn aangegaan.

Hypotheekakte

Gegevens en bepalingen van je hypotheek staan in de hypotheekakte. Dit is de overeenkomst tussen jou en de hypotheekinstelling, opgesteld door de notaris. Aan het opstellen van een hypotheekakte zijn kosten verbonden.

Hypotheek afsluiten: waar let je op?

Als je je droomhuis hebt gevonden, is het belangrijk om goed na te denken over de manier waarop je je huis gaat financieren.

Huis kopen: stappenplan

Je bent op zoek naar een huis. De Hypotheker legt je uit wat er komt kijken bij het kopen van een woning.

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheekrenteaftrek betekent dat je betaalde hypotheekrente in mindering brengt op je bruto inkomen, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting betaalt.

Hypotheekprofiel: wat is het?

Jouw financiële situatie, wensen, doelstellingen en de risico's die je wilt lopen worden vastgelegd in een hypotheekprofiel.

Hypotheek aanvragen: hoe werkt het?

Hypotheek aanvragen: hoe werkt het?

HR-ketels

Moderne CV-ketels hebben een energiezuinige pomp om het water door de radiatoren of vloerverwarming te pompen. Daarmee wordt je energieverbruik aanzienlijk teruggedrongen.

Inboedelverzekering

Verzekering tegen brand en andere schadedekkingen van roerende zaken.

Instaprente

De mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Isolatie

Door je woning te isoleren bespaar je aanzienlijk op je energieverbruik. Er kan geen warmte meer verloren gaan via het dak, de ramen, de vloer of de muren.

Je huis verduurzamen met je hypotheek

Als je een woning koopt en van plan bent deze te verduurzamen, dan kun je een hoger hypotheekbedrag krijgen. Als je energiebesparende voorzieningen financiert, mag je in 2019 tot 106 % (in plaats van 100 %) van de waarde van de woning lenen.

Je huis verduurzamen met hulp van je gemeente

Als je je huis wilt verduurzamen maar je hebt daar onvoldoende eigen middelen voor, dan kun je kijken wat je gemeente voor je kan betekenen.

Je woning verduurzamen met een consumptief krediet

Als je je huis wilt verduurzamen en hier onvoldoende eigen middelen voor hebt, dan is het een optie om een consumptief krediet (een persoonlijke lening) af te sluiten.

Krediethypotheek

De krediethypotheek is een krediet met je huis als zekerheid voor de bank.

Koopsom van een woning

De koopsom van een huis is de prijs die je aan de verkoper betaalt om eigenaar te worden van het huis. In de koopsom zijn andere kosten, zoals kosten koper en notariskosten, nog niet inbegrepen.

Kosten koper

Kosten koper, afgekort k.k., zijn de kosten die gemaakt moeten worden om eigenaar van een woning te worden. Denk aan overdrachtsbelasting, notariskosten en advieskosten.

Kadaster

Het Kadaster is de instelling waar de eigendom van onroerende zaken is geregistreerd. Ook het hypotheekregister wordt hier bijgehouden.

Kosten voor de aankoop van een bestaande woning

De kosten voor de aankoop van een bestaande woning kunnen uit verschillende onderdelen bestaan, zoals notariskosten, overdrachtsbelasting en taxatiekosten.

Kosten koper berekenen

Kosten koper berekenen? Dit zijn alle extra kosten bij de aanschaf van een woning.

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

Van een Kapitaalverzekering Eigen Woning, afgekort KEW, is sprake als er een bepaalde band bestaat tussen de kapitaalverzekering en de eigen woning.

Kinderalimentatie

Deel van de alimentatie dat specifiek bedoeld is voor de opvoeding en verzorging van de kinderen.

Kosten om rekening mee te houden als je kind gaat studeren

Mijn kind gaat studeren. Met welke kosten moet ik rekening houden?

Kosten die komen kijken bij het krijgen van kinderen

Kinderen krijgen schijnt veel te kosten. Waar moet je allemaal aan denken?

Kosten advies en bemiddeling bij De Hypotheker

Wat gaat advies en bemiddeling van De Hypotheker mij kosten?

Klachten indienen bij De Hypotheker

Hoe neem ik contact op met De Hypotheker, als ik niet tevreden ben?

Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij de aflossing en rente in het begin hoog zijn en op het eind laag.

Levenhypotheek

Bij een levenhypotheek wordt er niet afgelost en wordt gebruik gemaakt van een levensverzekering of een bankspaarverzekering.

Meeneemfaciliteit

Mogelijkheid om een hypotheek binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere, eigen woning.

Maximale hypotheek, wat houdt dat precies in?

In 2018 kun je een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van je koophuis. Dit heet de Loan-to-Value. Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van het huis.

Makelaarskosten

Kosten die de makelaar je in rekening brengt voor de begeleiding bij het kopen of verkopen van een huis.

Marktwaarde van een woning

De waarde van de woning als deze vrij op de markt kan worden verkocht (in tegenstelling tot executiewaarde).

Meerwerk-/verbeteringskosten bij nieuwbouw

De kosten waar je mee te maken krijgt, als je bij een nieuwbouwwoning meerwerk laat verrichten of bij een bestaande woning verbeteringen laat aanbrengen.

Nabestaandenvoorzieningen

Naast de basisvoorzieningen in de Algemene Nabestaandenwet en het nabestaandenpensioen, kun je zelf voorzieningen aanvullen.

Notariskosten

De notaris berekent kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en de overdrachtsakte (ook wel transportakte genoemd).

Nationale Hypotheek Garantie: wat is het?

Sluit je een hypotheek af met NHG, dan loop je als woningeigenaar minder risico en profiteer je van een rentekorting.

Nationale Hypotheek Garantie: wat kost het?

Voor een hypotheek met NHG betaal je eenmalig kosten, ook wel borgtochtprovisie genoemd. Je betaalt 1% van het hypotheekbedrag.

Nabestaandenpensioen

In de meeste pensioenregelingen wordt ook een voorziening voor je nabestaanden opgebouwd.

Nabestaandenvoorzieningen aanvullen

Hoe kan ik mijn nabestaandenvoorzieningen het beste aanvullen?

Nabestaandenpensioen na scheiding

Ik ben gescheiden en heb een nieuwe partner. Heeft mijn ex na mijn overlijden recht op nabestaandenpensioen?

Nabestaandenvoorzieningen aanvullen

De overheid en mijn werkgever hebben prima nabestaandenvoorzieningen. Kan ik zelf nog andere voorzieningen treffen?

Nieuwbouwwoning kopen, dubbele lasten?

Ik ben ingeloot voor een nieuwbouwwoning. Moet ik nu dubbele lasten betalen?

NHG - hoe werkt het?

De Nationale Hypotheek Garantie houdt in dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen garant staat voor de terugbetaling van je hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

NHG - wat zijn de voordelen?

Het belangrijkste voordeel van de Nationale Hypotheek Garantie is de rentekorting die geldverstrekkers geven bij een hypotheek mét Nationale Hypotheek Garantie.

NHG - Wanneer kom ik in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor de Nationale Hypotheek Garantie als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

NHG en een Starterslening - wat is het verschil?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat garant voor terugbetaling van de hypotheek aan de geldverstrekker, terwijl een Starterslening een financiële bijdrage is waar je de eerste drie jaar geen rente over betaalt.

Opstalverzekering

Verzekering tegen schade aan de woning (niet aan de inboedel).

Overbruggingskrediet

Bij een overbruggingskrediet leen je tijdelijk het bedrag dat vrij zal komen uit de verkoop van je huidige woning, zodat je niet hoeft te wachten tot je huidige woning is verkocht en betaald.

Overlijdensrisicoverzekering

Verzekering die een vooraf bepaald kapitaal uitkeert bij het overlijden van de verzekerde persoon.

Overbruggingshypotheek

Een overbruggingshypotheek kan een oplossing zijn als je een nieuw huis wil kopen, maar je oude huis nog niet verkocht is.

Opeethypotheek

Een opeethypotheek is een hypotheek die je neemt op de overwaarde van je woning.

Ontbindende voorwaarden

Voorwaarden in een koopovereenkomst voor een woning op grond waarvan een overeenkomst kosteloos ontbonden kan worden.

Overdrachtsbelasting

Als je een bestaand huis koopt, dien je overdrachtsbelasting te betalen. De belasting bedraagt twee procent van de aankoopwaarde van het huis.

Overdrachtsakte

Akte die de notaris opmaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken en die wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Overstapfaciliteit

Mogelijkheid om over te stappen van een variabele naar een vaste rente.

Overwaarde op je hypotheek

De verkoop- of executiewaarde van het huis is hoger dan de resterende schuld van de hypotheek.

Onroerende zaakbelasting

De gemeentelijke belasting die je moet betalen voor het eigendom van een woning.

Overdrachtskosten

De kosten die nodig zijn om het huis op je naam te krijgen: de overdrachtsbelasting en de notariskosten voor het opstellen van de overdrachtsakte.

Opleveringskeuring

Een opleveringskeuring is een check vóór de oplevering op de woning of deze in perfecte staat en conform afspraak is opgeleverd.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht geldt voor een hypotheek die al bestond op 31 december 2012

Ouders borg staan voor een hypotheek

Met mijn huidige salaris kan ik zelf mijn huis niet betalen. Kunnen mijn ouders borg staan voor mijn hypotheek?

Onderwaarde en mijn huidige woning

Ik heb onderwaarde op mijn woning. Wat betekent dat precies, en kan ik er iets aan doen?

Onafhankelijk hypotheekadvies: waar let je op?

Een onafhankelijk adviseur dient alleen en uitsluitend de belangen van de klant.

Persoonlijke lening

Leningvorm waarbij de rente en de te betalen aflossingen gedurende de looptijd min of meer vaststaan.

Projectrente

Overweeg je de aankoop van een nieuwbouwwoning, dan kom je ongetwijfeld de term projectrente tegen.

Perspectiefverklaring, flexwerken en een hypotheek

In een perspectiefverklaring wordt gekeken welk vooruitzicht een flexwerker heeft op de arbeidsmarkt. Met deze verklaring wordt het makkelijker voor flexwerkers om een huis te kunnen kopen.

Private lease auto en een hypotheek afsluiten

De invloed van een private lease auto op je hypotheek

Passeren van de hypotheek

Het ondertekenen van de hypotheek- en/of transportakte bij de notaris.

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet.

Partneralimentatie

Partneralimentatie komt voor, indien de inkomens van beide partners behoorlijk verschillen.

Pensioenverdeling

Bij scheiding hebben jullie over en weer recht op een deel van het opgebouwde (partner)pensioen. Deze rechten zijn wettelijk vastgelegd in de wet pensioenverevening bij echtscheiding.

Pensioen aanvullen

Je pensioen kan bestaan uit AOW en/of werkgeverspensioen. Hiernaast kun je ook zelf je pensioen aanvullen.

Pensioen: wat is het?

Een pensioen is het geheel van uitkeringen die je ontvangt nadat je bent gestopt met werken.

Pensioen via je werkgever

Via je werk bouw je pensioen op: het werkgeverspensioen. Dit is een aanvulling op je AOW.

Partner uitkopen na scheiding

Moet ik mijn partner uitkopen als ik in ons huis wil blijven wonen?

Persoonlijke lening aflossen met een hypotheek

Als ik een hypotheek afsluit, kan ik dan mijn huidige persoonlijke lening daarmee aflossen?

Projectaanbieding nieuwbouwwoning

Voor onze nieuwbouwwoning hebben wij een speciale projectaanbieding gekregen voor de hypotheek. Moeten we hiervan gebruik maken?

Risicoverzekering

Een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald risico. Meestal is dit het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Royeren van een hypotheek

Uitschrijven of doorhalen van een hypotheek uit het Hypotheekregister.

Restschuld op je hypotheek

De schuld die ontstaat wanneer je je woning verkoopt en de verkoopopbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat je (aftrekbare) hypotheek.

Rentevaste periode

De afgesproken periode dat de rente gelijk blijft.

Rentebedenktijd

Mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer een nieuwe rentevaste periode ingaat.

Renteverlies tijdens bouw

Renteverlies tijdens de bouw is eigenlijk het saldo tussen de rente die je aan de hypotheekverstrekker betaalt en de rente die je ontvangt op je depotrente.

Renteopslag

Renteopslag is een verhoging van de rente. De meest voorkomende reden voor een renteopslag is de verhouding tussen schuld en waarde van het onderpand. Hoe meer je leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de renteopslag.

Rentemiddeling

Profiteer van de lage hypotheekrente via rentemiddeling

Restschuld na verkoop huis

Wat als er een restschuld overblijft na de verkoop van ons huis?

Recreatiewoning kopen en een hypotheek

Kan ik een hypotheek krijgen op een recreatiewoning?

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheek, waarbij je tijdens de looptijd maandelijks spaart in een kapitaalverzekering voor de aflossing van je hypotheek.

Startershypotheek

Je eerste huis kopen? De Hypotheker vertelt je meer over een startershypotheek. Of berekenen zelf online jouw maximale startershypotheek.

Samenlevingscontract

Overeenkomst tussen samenwonenden waarin afspraken worden gemaakt over de verdeling van (toekomstige) inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden als je uit elkaar gaat.

Servicekosten van een woning

Kosten voor collectief onderhoud, collectieve verzekeringen en overige voorzieningen aan een onroerend goed.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)

Bij een hypotheeklening met een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) wordt een aflossingsvrije lening gecombineerd met een spaarrekening eigen woning.

Splitsingsakte

Hoe een appartement is opgesplitst ligt vast in een splitsingsakte en een splitsingsreglement.

Scheefwonen

Scheefwonen is als je huurt en je inkomen is naar verhouding te hoog voor de huur van de sociale huurwoning.

Samenlevingsvormen

Nederland kent verschillende samenlevingsvormen. Zo is er naast het huwelijk ook het geregistreerd partnerschap. Of jullie kiezen om te gaan samenwonen met of zonder samenlevingscontract.

Samenwonen en de belasting

Als je gaat samenwonen of trouwen is de kans groot dat je fiscaal partner van elkaar wordt. Wat zijn hier de gevolgen van?

Spaarpolis

Bij een spaarhypotheek spaar je voor de aflossing via een spaarpolis, ook wel spaarverzekering of kapitaalverzekering genoemd.

Scheiden met een koophuis

Wat doen we met ons koophuis na de scheiding?

Samenwonen

Jullie willen samenwonen. Er kunnen zich meerdere situaties voordoen.

Sparen en je hypotheek aflossen

Je hypotheek aflossen kun je doen door maandelijks een bedrag te sparen. Er zijn diverse manieren om te sparen.

Sparen voor mijn kinderen

Hoe kan ik het beste sparen voor mijn kind?

Scheiden en een koophuis

Veel stellen wonen op het moment van hun scheiding in een koophuis. Dit betekent dat ze moeten beslissen of een van beide partners na de scheiding daar blijft wonen.

Sociale voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Het is als zelfstandige extra belangrijk om je goed te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Studieschuld en een hypotheek afsluiten

Heb je een studieschuld en wil je een hypotheek afsluiten? De Hypotheker zet je maandlasten op een rij zodat je ook je studieschuld aflost.

Student zijn en een hypotheek afsluiten

Ben je student en je woont niet meer bij je ouders, dan zul je vaak een kamer of een ruimte huren. Geldverstrekkers verstrekken namelijk geen hypotheek aan studenten. Toch zijn er mogelijkheden om als student een huis te kopen.

Taxatie van een woning

Globale waardebepaling van het huis door een (beëdigd) taxateur.

Taxatiekosten

Taxatiekosten zijn de kosten voor het objectief laten bepalen van de waarde van de woning. Het opstellen van een taxatierapport is voor het verkrijgen van een hypotheek meestal verplicht. De prijzen verschillen per taxatiebureau en makelaar en zijn soms onderhandelbaar.

Tweede hypotheek afsluiten

Een tweede hypotheek is een financiering die je bovenop je bestaande hypotheek afsluit.

Transportakte of leveringsakte

De transportakte wordt ook wel de akte van levering of overdrachtsakte genoemd. De akte wordt opgesteld door de notaris en door de koper(s) en verkoper(s) van de woning ondertekend.

Testament

In een testament leg je vast wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden.

Tenaamstelling van je hypotheek

Ga jullie samenwonen of juist uit elkaar? Dan zal de tenaamstelling van jullie hypotheek aangepast moeten worden.

Taxatie: wat is het en waarom heb ik deze nodig?

Een taxatie is een bepaling van de verkoopwaarde van een woning door een deskundige. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met het type huis, de grootte, de staat van onderhoud en de ligging.

Tweede woning kopen, wat moet ik weten?

Wanneer je een hypotheek voor een tweede woning wil afsluiten, moet je rekening houden met een aantal zaken.

Universal-Life verzekering

Verzekering opgezet vanuit het Universal-life principe waarbij de ingelegde premies worden belegd in units.

Uniform Pensioen Overzicht

Jaarlijks overzicht wat je ontvangt van je pensioenuitvoerder met de reeds opgebouwde en verwachte pensioengegevens.

Uitkering en een hypotheek afsluiten

Ik heb een uitkering. Kan ik toch een hypotheek afsluiten?

Verpanden van een hypotheek

Via hypotheekakte vastgelegde verplichting dat (bijvoorbeeld) een levensverzekering onlosmakelijk verbonden is aan een hypotheek als aflossingsverplichting.

Voorlopig koopcontract

Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris en waarin meestal ontbindende voorwaarden zijn opgenomen.

Variabele rente

Je betaalt geen vast rentepercentage, maar een rente die per maand of kwartaal varieert.

Vaste rente

De vaste rente is de rente die in je offerte staat. Deze rente staat vast en verandert dus niet.

Verhogen van je hypotheek

Als je van plan bent een nieuw huis te kopen, kun je ervoor kiezen om je oude hypotheek met een bedrag te verhogen.

Verhuisregeling van een hypotheek

De verhuisregeling is het meenemen van de rente van je lopende hypotheek bij een verhuizing.

Verbouwingshypotheek

Een verbouwingshypotheek is geen specifieke hypotheekvorm. Het is meer de reden waarom men een hypotheek aanvraagt, namelijk om een verbouwing te financieren.

Vrij op naam

Je koopt een nieuwbouwwoning meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.): notariskosten voor de eigendomsoverdracht en de btw zijn bij de prijs inbegrepen.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als het eigendom van een pand (appartement, gesplitste woning) over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijk een vereniging.

Verwachte loonsverhoging en een hypotheek

Kan ik met een loonsverhoging op komst een hypotheek aanvragen?

Verbouwing, hoe financier je het?

In de huidige woningmarkt kan het lastig zijn om een nieuwe woning te vinden die betaalbaar is en aan al je eisen voldoet. Wil je iets meer ruimte thuis, maar is verhuizen toch lastiger dan verwacht, dan ligt een verbouwing voor de hand. Lees hoe je je verbouwing kan financieren.

Veelgestelde vragen

Bekijk de tien meest gestelde vragen

Waarborgsom

Mogelijke zekerheidsstelling bij een koop van een woning voor de verkoper tot aan transportdatum waarbij de koper een bedrag overmaakt aan de notaris.

Woonlastenverzekering

Verzekering tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Wat is een traditionele levenhypotheek?

Bij de traditionele levenhypotheek wordt er door middel van een levensverzekering gespaard voor de aflossing. De hoogte van de einduitkering is niet gegarandeerd.

Werkgeversverklaring

Een werkgeversverklaring wordt afgegeven door je werkgever. Hierin staat onder andere je jaarinkomen (gespecificeerd naar onderdeel), je dienstverband (vast of tijdelijk) en of je werkgever je bijvoorbeeld een lening heeft verstrekt.

Woningwaardemeter: waar is het op gebaseerd?

De woningwaardemeter is gebaseerd op informatie vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en gegevens over transacties.

Woonquote

De woonquote is het percentage van jouw inkomen dat aan woonlasten besteed mag worden. De hoogte van de woonquote is afhankelijk van het totale toetsinkomen, de huidige hypotheekrente en je leeftijd.

Wet Werk en Bijstand (WWB)

De Wet Werk en Bijstand (WWB) is sinds januari 2015 vervangen door de Participatiewet.

Wat wordt bedoeld met premie vrijmaken?

Je hebt als verzekeringnemer van een levensverzekering het recht om je verzekering premievrij te maken.

Wat is Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is een sociale voorziening die een basisuitkering verstrekt aan werknemers die arbeidsongeschikt zijn geworden.

WOZ-waarde

WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde is waarde van je woning.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Wanneer je trouwt op huwelijkse voorwaarden, dan laat je speciale afspraken over eigendomsverhoudingen vastleggen in een notariële akte.

WW-uitkering

De WW-uitkering is bedoeld voor werknemers in loondienst die werkloos worden.

Werkloosheid, voorzieningen en pensioen

Je komt niet alleen zonder inkomen te zitten als je baan wegvalt; ook je pensioenopbouw wordt hierdoor aangetast.

Woonboot kopen en een hypotheek

Hoe zit het met de financiering van een woonboot?

Woning in het buitenland en een hypotheek

Is het mogelijk om een hypotheek te krijgen voor een woning in het buitenland?

Wajong-uitkering en een hypotheek afsluiten

Mogelijkheden bij verschillende soorten Wajong-uitkeringen

Ziektewet

Vangnet voor zieke werknemers. Met name bedoeld voor zwangerschapsverlof en werknemers wiens contract tijdens hun ziekte afloopt.

Zelfstandig ondernemerschap en een hypotheek afsluiten

Vraag je je als zzp'er af of het mogelijk is om een hypotheek te krijgen?

Zelf een hypotheek afsluiten bij De Hypotheker

Bij De Hypotheker kun je ook zelf je hypotheek afsluiten. Je bouwt zelf aan je hypotheekdossier en uploadt je documenten gemakkelijk in onze online omgeving.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een goede investering. Je wekt je eigen stroom op én bespaart hierdoor honderden euro’s per jaar.