Belastingvrije schenking eigen woning

Wat is een schenkingsvrijstelling eigen woning?

De schenkingsvrijstelling eigen woning is een speciale regeling voor mensen die iemand geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis. Vaak gaat het om ouders die zo’n zogeheten schenking eigen woning doen aan hun kind(eren).

Tot welk bedrag mag je schenken met schenkingsvrijstelling?

Waar je normaal gesproken belasting over een schenking moet betalen, biedt de schenkingsvrijstelling de mogelijkheid om tot € 106.671 belastingvrij te schenken (2022). De regeling kent wel enkele voorwaarden.

schenking eigen woning

Voorwaarden belastingvrij schenken koopwoning

  • Ontvangers van de schenking dienen tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.
  • Een schenking in 2022 moet uiterlijk in 2024 gebruikt zijn.
  • Het gaat om een eenmalige schenkingsvrijstelling.

Het geschonken bedrag mag gebruikt worden voor:

  • De aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning.
  • De aflossing van de hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning.
  • De aflossing van een restschuld van een verkochte woning.
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Bij belastingvrij schenken voor een huis mag het bedrag niet gebruikt worden voor bijkomende kosten, zoals taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten of een boeterente voor vervroegd aflossen.

Wie mag schenken voor een huis?

In principe mag je aan iedereen geld schenken voor een huis, zolang je aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. In de praktijk schenken vooral ouders geld aan hun kinderen, maar het is dus niet verplicht dat er een familierelatie is. 

Wat mag je schenken aan je kind in 2022?

In 2022 mag je als ouder, naast de schenkingsvrijstelling bij een huis, een bedrag van € 5.677 belastingvrij schenken aan je kind. Ouders worden daarbij gezien als één schenker, ook als je gescheiden bent. Daarnaast geldt er een eenmalige verhoogde vrijstelling als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Er zijn dan drie mogelijkheden:

1. Als het kind over het bestedingsdoel zelf mag beslissen, geldt de eenmalige vrijstelling tot een bedrag van € 27.231.
2. Gaat het om een schenking voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 56.724.
3. Voor de al eerder genoemde schenkingsvrijstelling eigen huis geldt een eenmalige vrijstelling van € 106.671.
 

Belastingvrije schenking afgeschaft?

In het reageerakkoord dat eind december 2021 gepubliceerd werd, staat opgenomen dat de belastingvrije schenking eigen woning zal worden afgeschaft. Met het afschaffen van deze belastingvrijstelling, ook wel 'jubelton' genoemd, hoopt het kabinet meer kansengelijkheid te creëren onder jonge huizenkopers. Wanneer de afschaffing precies wordt doorgevoerd, is nog niet bekend gemaakt.