Belastingvrije schenking eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning, in de volksmond ook wel jubelton genoemd, is een speciale regeling voor ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis. Zij betalen voor zo'n schenking geen schenkbelasting tot een bedrag van € 106.671.

 

Belastingvrije schenking eigen woning

Wat is een schenkingsvrijstelling eigen woning?

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) is een speciale regeling voor mensen die iemand geld belastingvrij willen schenken voor de aankoop van een eigen huis. Vaak gaat het om ouders die een gift voor een huis doen aan hun kind(eren).

Tot welk bedrag mag je schenken met schenkingsvrijstelling?

Waar je normaal gesproken schenkbelasting moet betalen, biedt de schenkingsvrijstelling de mogelijkheid om een maximale schenking tot € 106.671 te doen (in 2022).

Jubelton afgeschaft

De regering is voornemens om de belastingvrije schenking in 2024 in zijn geheel af te schaffen. Per 2023 wordt het bedrag dat je belastingvrij mag schenken al flink verlaagd: van € 106.671 naar € 28.947. Met het afschaffen van de 'jubelton' hoopt het kabinet meer kansengelijkheid te creëren onder jonge huizenkopers.

Ook wordt de mogelijkheid om de schenking voor een huis over verschillende jaren verspreid te doen in 2023 afgeschaft. In onderstaande tabel vind je de regels per jaartal.

Jaar Max. hoogte belastingvrije schenking Max. spreidingsmogelijkheid voor de schenker Uiterlijke besteding van de schenking
2021  € 102.010 3 jaar: de schenking mag verdeeld worden over 2021, 2022 en 2023. 31-12-2023
2022  € 106.671 2 jaar: de schenking mag verdeeld worden 2022 en 2023. 31-12-2024
2023 € 28.947 Geen spreidingsmogelijkheid  31-12-2025
2024 € 0 - -

Voorwaarden belastingvrij schenken koopwoning

De regels voor de schenking eigen woning zijn als volgt:

  • Ontvangers van de schenking dienen tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.
  • Een schenking in 2022 moet uiterlijk in 2024 gebruikt zijn.
  • Het gaat om een eenmalige schenkingsvrijstelling.

Het geschonken bedrag mag gebruikt worden voor:

  • De aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning.
  • De aflossing van de hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning.
  • De aflossing van een restschuld van een verkochte woning.
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Bij belastingvrij schenken voor een huis mag het bedrag niet gebruikt worden voor bijkomende kosten, zoals taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten of een boeterente voor vervroegd aflossen.

Wie mag schenken voor een huis?

In principe mag je aan iedereen geld schenken voor een huis, zolang je aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet. In de praktijk schenken vooral ouders geld aan hun kinderen, maar het is dus niet verplicht dat er een familierelatie is. 

Schenkingsovereenkomst opstellen

Het is niet verplicht om een schenkingsovereenkomst (ook wel onderhandse akte genoemd) op te stellen. Dit is echter wel verstandig, zodat het voor zowel de schenker als de ontvanger duidelijk is wat de afspraken zijn bij de schenking. In de schenkingsbijeenkomst kun je bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule plaatsen, waarmee je regelt dat de schenking privébezit is van de ontvanger en niet gedeeld hoeft te worden met een partner.

Wat mag je schenken aan je kind in 2022?

In 2022 mag je als ouder, naast de schenkingsvrijstelling bij een huis, een bedrag van € 5.677 belastingvrij schenken aan je kind. Ouders worden daarbij gezien als één schenker, ook als je gescheiden bent. Daarnaast geldt er een eenmalige verhoogde vrijstelling als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Er zijn dan drie mogelijkheden:

1. Als het kind over het bestedingsdoel zelf mag beslissen, geldt de eenmalige vrijstelling tot een bedrag van € 27.231.
2. Gaat het om een schenking voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 56.724.
3. Voor de al eerder genoemde schenkingsvrijstelling eigen huis geldt een eenmalige vrijstelling van € 106.671.
 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Gerard van Buuren | Specialist Advieskennis Gerard is specialist advieskennis bij De Hypotheker en ondersteunt adviseurs op vakinhoudelijk niveau en de dagelijkse adviespraktijk.