Belastingvrije schenking eigen woning niet meer mogelijk vanaf 2024

De schenkingsvrijstelling eigen woning, die in de volksmond ook wel jubelton werd genoemd, was een speciale regeling voor ouders die hun kinderen geld willen schenken voor de aankoop van een eigen huis. De regering heeft besloten om deze regeling in 2024 in zijn geheel af te schaffen. Er kan dus geen gebruik meer gemaakt worden van deze regeling. 

Belastingvrije schenking eigen woning

Wat hield een schenkingsvrijstelling eigen woning in?

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) was een speciale regeling voor mensen die iemand geld belastingvrij wilden schenken voor de aankoop van een eigen huis. Vaak ging het om ouders die een gift voor een huis doen aan hun kind(eren).

Tot welk bedrag mocht je schenken met schenkingsvrijstelling?

In 2023 was het bedrag dat je belastingvrij mocht schenken al flink verlaagd: van € 106.671 (in 2022) naar € 28.947. Vanaf 2024 is de belastingvrije schenking eigen woning in zijn geheel afgeschaft. Met het afschaffen van de schenking hoopt het kabinet meer kansengelijkheid te creëren onder jonge huizenkopers.

Spreidingsmogelijkheid schenking afgeschaft

Naast de verlaging en vervolgens afschaffing van de belastingvrije schenking eigen woning, werd ook de mogelijkheid om de schenking voor een huis over verschillende jaren verspreid te doen in 2023 afgeschaft. Heb je in 2022 of 2023 een schenking eigen woning ontvangen, dan moet je deze uiterlijk in 2024 of 2025 besteden. In onderstaande tabel vind je de regels per jaartal.

Jaar Max. hoogte belastingvrije schenking Max. spreidingsmogelijkheid voor de schenker Uiterlijke besteding van de schenking
2022  € 106.671 2 jaar: de schenking mag verdeeld worden 2022 en 2023. 31-12-2024
2023 € 28.947 Geen spreidingsmogelijkheid  31-12-2025
2024 € 0 - -

Dit waren voorwaarden voor belastingvrij schenken voor een koopwoning

De regels voor de schenking eigen woning waren als volgt:

  • Ontvangers van de schenking dienden tussen de 18 en 40 jaar oud te zijn.
  • Een schenking in 2023 moet uiterlijk in 2025 gebruikt zijn.
  • Het gaat om een eenmalige schenkingsvrijstelling.

Het geschonken bedrag mocht gebruikt worden voor:

  • De aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning.
  • De aflossing van de hypotheek voor de aankoop of verbouwing van een woning.
  • De aflossing van een restschuld van een verkochte woning.
  • De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Bij belastingvrij schenken voor een huis mocht het bedrag niet gebruikt worden voor bijkomende kosten, zoals taxatiekosten, notariskosten, bemiddelingskosten of een boeterente voor vervroegd aflossen.

Wie mocht schenken voor een huis?

In principe mocht je aan iedereen geld schenken voor een huis, zolang je aan de hierboven genoemde voorwaarden voldeed. In de praktijk schonken vooral ouders geld aan hun kinderen, maar het was dus niet verplicht dat er een familierelatie was. 

Schenkingsovereenkomst opstellen

Het was niet verplicht om een schenkingsovereenkomst (ook wel onderhandse akte genoemd) op te stellen. Dit was en is echter wel verstandig, zodat het voor zowel de schenker als de ontvanger duidelijk is wat de afspraken zijn bij de schenking. In de schenkingsbijeenkomst kun je bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule plaatsen, waarmee je regelt dat de schenking privébezit is van de ontvanger en niet gedeeld hoeft te worden met een partner.

Wat mag je wel schenken aan je kind in 2024?

In 2024 mag je als ouder, naast de schenkingsvrijstelling bij een huis, een bedrag van € 6.633 belastingvrij schenken aan je kind. Ouders worden daarbij gezien als één schenker, ook als je gescheiden bent. Daarnaast geldt er een eenmalige verhoogde vrijstelling als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

1. Als het kind over het bestedingsdoel zelf mag beslissen, geldt de eenmalige vrijstelling tot een bedrag van € 31.813.
2. Gaat het om een schenking voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling € 66.268.


 

 

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door:

Wendy Giltay | Specialist Advieskennis Wendy is specialist advieskennis bij De Hypotheker en ondersteunt adviseurs op vakinhoudelijk niveau en de dagelijkse adviespraktijk.